Kerkdrempels verdwijnen bij christelijk tienerevenement

André Maliepaard: “Tienerevenementen en kerk hebben elkaar nodig”

in Mediatips

Langzaam land ik weer in het gewone leven, na een week lang met duizenden tieners op kamp geweest te zijn in Duitsland. Ik moet weer even wennen aan niet elke ochtend een samenkomst en elke avond liedjes zingen met een negenkoppige praiseband. Zoiets zet me wel aan het denken over de vraag van deze blog: hoe geef je het geloof door aan jongeren?

In mijn vorige blog schreef ik over dit tienerevenement ‘TeenStreet’. Wat gebeurt daar, wat niet in een doorsnee kerk gebeurt? Nou, veel. Een voorbeeldje: al jaren staan in onze kerk wekelijks gebedsduo’s klaar om met mensen te bidden na de kerkdienst. Dat gebeurt dan mondjesmaat. Niet alleen in onze kerk, maar ook uit andere kerken hoor ik die geluiden. Tijdens de avondmeeting van TeenStreet vroegen gemiddeld zo’n vijfhonderd jongeren om gebed en op een aantal avonden zelfs meer dan dat. Zeven avonden lang!

Lage opkomst
Dat die opkomst bij de gebedsduo’s zo laag is in onze kerken, heeft gedeeltelijk te maken met het imago van dat gebed. Nadat ik zelf een tijdje geleden voor gebed ging, kreeg ik de vraag van gemeenteleden of het wel goed met me ging. Kennelijk ga je alleen naar dat gebed als je diep in de problemen zit. In dat geval heb je liever niet dat iemand ziet dat je vraagt om gebed. Wat zullen de mensen dan wel niet denken? Zeker voor jongeren een te grote stap.

Maar ik zie nog een reden: veel tieners zijn tijdens dit event in een ander land en stappen even uit de context van hun eigen plaats. Net een stapje veiliger dan in een omgeving waar iedereen je kent. De stap naar het gebedsteam is dan een stuk makkelijker te maken. Plus het feit dat ze heel gefocust zijn op hun persoonlijke geloof op dat moment.

Buiten de kerk?
Een tijdje terug las ik in een onderzoek, dat veel jongeren buiten hun eigen kerk tot geloof komen. Helaas lukt het me niet dit onderzoek terug te vinden en in dit blog te linken. Maar het kwam hierop neer: dit soort momenten buiten de eigen context zijn nodig, om wat er in de context is gebeurd te laten landen.

In zekere zin heeft het één het ander nodig. Een doorsnee kerk heeft zo’n evenement nodig en een evenement een doorsnee kerk. Wat er tijdens die week gebeurt heeft vaak te maken met laten landen wat er door de tijd heen gezaaid is in het leven van tieners - in een doorsnee kerk.

Beleving én inhoud
Het is dus niet zo dat zo’n kamp het antwoord is. Het is een belangrijk hulpmiddel. Zonder een doorsnee kerk met jeugdleiders die vervolgens weer hun leven delen met hun tieners, dreigt zo’n tienerevent te eindigen in een teleurstelling. Omdat dan de beleving de doorslag geeft en niet de inhoud…

Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons