Is er nog ruimte voor Down?

in Geloven

De nieuwe bloedtest NIPT moet het mogelijk maken om al na acht weken zwangerschap vast te stellen of een kindje het Downsyndroom heeft. Deze methode zou veel veiliger en trefzekerder zijn dan de huidige methodes. Maar er zit ook een schaduwkant aan.

Erik de Graaf van Stichting Downsyndroom ziet als voordeel van de nieuwe onderzoeksmethode dat er dan minder gezonde zwangerschappen verloren gaan. “Door vruchtwaterpuncties zijn meer gezonde baby’s verloren gegaan dan dat er kinderen met Down voorkómen zijn. Het is daarnaast van groot belang dat er goede voorlichting komt over de kwaliteit van leven van mensen met Down anno 2013. Dan kunnen mensen een weloverwogen beslissing nemen.”

Lage drempel

Henk Jochemsen, hoogleraar christelijke filosofie, onderstreept het argument van De Graaf dat de nieuwe methode veiliger is dan de huidige, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. “Prenatale zorg is natuurlijk prima, maar als je ouders voor de keuze plaatst van een eventuele abortus, wordt het problematisch. Je zet hen namelijk voor een groot dilemma: kiezen we voor abortus, of voor het krijgen van een kindje met Down? Ongunstig aan de nieuwe test is ook dat de drempel naar een dergelijke keuze wordt verlaagd.”
Volgens Jochemsen heeft onderzoek aangetoond dat artsen het leven met Down nog wel eens ernstiger voorstellen dan het is. Ook hij pleit daarom voor goede voorlichting, waarin een eerlijk beeld gegeven wordt van wat je kunt verwachten als je een kindje krijgt met Downsyndroom.

Alleen therapeutisch

“Ik vind het een belangrijke vraag wat we als samenleving doen om het leven met Down zo leefbaar mogelijk te maken,” vervolgt Jochemsen. “Met de huidige bezuinigingen op de gezondheidszorg wordt het er voor ouders niet makkelijker op.”
Is het voor een goede voorbereiding juist niet belangrijk om al van tevoren te weten of je een kind met Down verwacht? Jochemsen: “Mijn advies aan ouders zou zijn om een dergelijk onderzoek niet te doen als er geen hoog risico is op een aandoening waarbij het van belang is dat je het tijdig weet. Een onderzoek zou je alleen moeten doen met het oog op eventuele therapeutische behandeling. Abortus valt daar niet onder.”

Tekst: Marco van der Straten
Beeld: Dik Nicolai

NIPT-test

De zogenaamde niet-invasieve test (NIPT) moet nog worden beoordeeld door de Gezondheidsraad. De Raad brengt vermoedelijk dit najaar advies uit aan de minister. Als het parlement akkoord gaat, zal de test naar verwachting niet eerder dan in 2015 kunnen worden ingevoerd. Sinds januari kunnen Nederlandse ouders al in een Belgische privékliniek terecht om – tegen betaling van zevenhonderdvijftig euro – de test te laten uitvoeren. Volgens bronnen maken wekelijks enkele tientallen Nederlanders hier gebruik van.

stichtingdownsyndroom.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons