Geen nieuw asielbeleid voor Kopten Egypte

in Christelijk Nieuws

Het kabinet ziet in de huidige situatie nog geen reden voor een speciale asielregeling voor koptische christenen uit Egypte. Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) schrijft dat in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

(imported body)

Tientallen kerken en andere bezittingen van christenen in Egypte zijn de afgelopen week in brand gestoken. De ChristenUnie in de Kamer wil daarom dat het kabinet zich meer specifiek voor de koptische religieuze minderheid inzet, bijvoorbeeld door hun in het asielbeleid aan te merken als 'risicogroep'. Dan zouden ze makkelijker tijdelijk asiel in Nederland kunnen krijgen.
 
Maar het kabinet voelt daar vooralsnog niet voor en is ook niet bereid het visumbeleid te versoepelen. Elke visumaanvraag wordt op zijn merites beoordeeld, aldus Timmermans, maar de visumprocedure is niet bedoeld voor mensen die langer dan 90 dagen in Nederland willen blijven.
 
De ChristenUnie is teleurgesteld over de opstelling van de minister. "De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor de bescherming en wederopbouw voor alle getroffenen maar in het bijzonder voor de Koptische christenen die vogelvrij lijken te zijn", aldus Kamerlid Joël Voordewind.
 
Timmermans stelt in zijn brief dat "individuele Egyptenaren" de onrust hebben aangegrepen om geweld te plegen tegen christenen, maar dat niet met zekerheid gesteld kan worden dat er sprake is van georganiseerd geweld door politieke bewegingen als die van de Moslimbroederschap. "Van een georganiseerde religieuze zuivering is geen sprake."
 
Er is volgens hem op dit moment geen eenduidige en betrouwbare informatie beschikbaar over aantallen slachtoffers en over aantallen kerken die vernield zijn. Hij noemt het betreurenswaardig dat de Egyptische veiligheidsdiensten het geweld tegen christenen onvoldoende voorkomen. "De interim-regering heeft haar intenties om de koptische minderheid te beschermen duidelijk uitgesproken, maar is in de huidige instabiele situatie niet consequent in staat gebleken noodzakelijke verbeteringen in de wijze van opereren van lokale autoriteiten door te voeren."


Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons