Encycliek paus Franciscus verschijnt in Nederland

in Christelijk Nieuws

Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar van Lumen Fidei, de jongste encycliek van paus Franciscus die op 5 juli 2013 werd gepubliceerd. De aanzet voor dit pauselijk schrijven over het geloof als goddelijke deugd, genoemd naar de beginwoorden Lumen Fidei (Licht van het geloof), werd door paus Benedictus XVI gegeven. De encycliek werd uitgewerkt en voltooid door de huidige paus.

In het eerste hoofdstuk van de encycliek ligt de nadruk op de geloofsgeschiedenis in het Oude en Nieuwe Testament. In het tweede hoofdstuk staat de relatie tussen geloof en waarheid centraal. Die relatie is wezenlijk, wil geloof niet blind zijn en in een illusie uitmonden en wil waarheid niet koud en onpersoonlijk worden. Het belang van de Katholieke Kerk als de plaats waar het licht van het geloof wordt bewaard en door de tijd doorgegeven, is de focus van het derde hoofdstuk. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt een verband gelegd tussen geloof en het algemeen welzijn en wordt beargumenteerd hoe het geloof de vrede, de verzoening en het respect voor Gods schepping bevordert.

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons