"Amerikaanse christenen zorgen beter voor hun vluchtelingen"

"Amerikanen zeggen alleen al 'illegal immigrants' in plaats van 'illegaal'"

in Christelijk Nieuws

Meer dan honderd Amerikaanse evangelicale kerkleiders hebben zich verenigd om samen aandacht te vragen voor de immigratiepolitiek in hun land. Het is voor de eerste keer dat zoveel Amerikaanse kerkleiders de handen in een slaan om druk uit te oefenen op de vorming van nieuwe immigratiewetten. Een interessante ontwikkeling, vindt Miranda van Holland.

President Obama heeft te kennen gegeven dat hij aan het einde van de zomer een nieuwe wetgeving betreffende 'illegal immigrants' op tafel wil hebben. De levens van elf miljoen kansarme mensen staan met deze wetgeving op het spel.
 
Lynne Hybels van de Willow Creek Church werd gevraagd waarom evangelicalen nu wel bereid zijn de handen ineen te slaan. Haar antwoord: "Door de kracht van de schrift. Jezus was een vreemdeling. Hierover is geen discussie, dit is een cruciale kwestie." De immigratiepolitiek moet respect hebben voor elk mens, vinden de kerkleiders, want elk mens is naar Gods evenbeeld gemaakt.
 
Bijbel
Ik word erg enthousiast van dit soort ontwikkelingen. In onze rijke Westerse wereld worden vluchtelingen veelal behandeld alsof ze onzichtbaar zijn of erger nog: alsof zij een bedreiging voor onze rijkdom vormen. Jezus windt er geen doekjes om: “Ik was een vreemdeling en jij heette me welkom.” De Bijbel staat vol verwijzingen naar vluchtelingen of situaties waarin mensen vreemdeling waren. Maar dat verandert tot nu toe niet veel aan de situatie waarin veel documentloze mensen moeten leven.
 
Geen bestaansrecht
De Amerikanen lijken meer proactief aan de slag te gaan met deze uitdaging. En dat begint al op taalniveau. Zo hanteren Amerikanen de term 'illegal immigrants' terwijl in Europa over 'illegalen' wordt gesproken. 'Illegal immigrants' zijn in de eerste plaats nog migranten.
Volgens het Van Dale woordenboek betekent het woord illegaal: ‘in strijd met de wet’. Een illegaal is dus een mens die in strijd is met de wet. Daarmee is een illegaal is een mens dat niet mag zijn, geen bestaansrecht heeft.
 
Laat het effect van deze woordkeuze eens even goed tot je doordringen. Hoe je een ander noemt, bepaalt hoe je hem ziet. De term illegaal dehumaniseert. Illegalen zijn andere mensen dan jij en ik. Deze mensen hebben geen papieren, geen werk en geen rechten. Ze zijn rechteloos en daarmee zijn ze in de praktijk minder mens dan jij en ik. Volgens mij vraagt Jezus ons niet zo met onze naasten om te gaan.

Ik was een vreemdeling
Lees het nog eens na in Mattheus 25: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."
 
Auteur: Miranda van Holland

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons