Als je kind je tot wanhoop drijft

in Geloven

De scholen zijn weer begonnen, een nieuw seizoen is aangebroken. Maar wat als het vóór de zomervakantie helemaal niet zo lekker liep in huis? Hoe kun je patronen doorbreken, de teugels aanhalen en de sfeer verbeteren? Opvoedcoach Mirjam Toet-Beuzekom over acht prangende opvoedvragen.

1. Tijdens de vakantie hadden onze dochters (5 en 8) voortdurend ruzie. Ik ben blij dat ze weer naar school gaan. Is dat een slechte gedachte?

“Voor veel kinderen is een vakantie van zes weken net iets te lang. Ze maken vaak ruzie met elkaar, omdat ze te lang op elkaars lip hebben gezeten of zich vervelen. Ze zijn weer toe aan school, en ook voor veel ouders is de vakantie dan meer dan genoeg. Daarom is het goed om ze vooral die laatste week alvast weer een beetje in het schoolritme te krijgen.”

[tip] Probeer momenten te creëren voor je kinderen waarop ze even niet met elkaar te maken hebben. Maak ook afspraken met hen en betrek ze bij de oplossingen. Laat ze ook eens zelf bedenken hoe ze dingen kunnen oplossen.

2. Timo (6) komt vaak huilend uit school. Wat kan ik hieraan doen?

“In het begin van het nieuwe schooljaar moeten veel kinderen weer wennen aan het ritme van vroeg opstaan en geconcentreerd werken aan een taak. Vooral bij jonge kinderen kan dit erg intensief zijn. Geef je kind daarom het gevoel dat het thuis lekker moe mag zijn. Kinderen ontladen thuis vaak alle prikkels die ze op school opdoen en dat kan met huilen gepaard gaan. Blijft dit zo gedurende het schooljaar? Dan is er vaak meer aan de hand. Is het niveau van de lesstof te hoog of juist te laag? Zit er een pestkop in de groep?”

[tip] Jij en je kind zijn de experts om te ontdekken wat er aan de hand is, ook omdat leerkrachten niet alles (kunnen) signaleren. Probeer wel altijd in open contact met de juf of meester te staan, ook al ben je het oneens met elkaar. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker.

3. Het liefst kijkt Jesse (10) elke ochtend tv en eet hij z'n boterham op de bank op. Ik sta dit steeds vaker toe om gedoe te voorkomen. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?

“Leg je zoon uit dat er vanaf het nieuwe schooljaar duidelijkere afspraken thuis komen. Eén daarvan is dat eten voor de televisie niet meer is toegestaan. Dat is een grens die jij als ouder mag stellen. Zodra hij netjes aan tafel zijn boterham heeft gegeten, kun je wel afspreken dat hij bijvoorbeeld tien minuten televisie mag kijken. Door het zo te benaderen, bepaal jij het kader, terwijl hij zijn tv-moment niet hoeft in te leveren. Al kun je je afvragen of kinderen vóór schooltijd wel voor de beeldbuis moeten zitten. Ook dat bepaal jij als ouder!”
 
[tip] Veel ouders durven geen grenzen te bieden aan hun kind, omdat ze bang zijn te streng te zijn. Maar kinderen smeken hier juist om, het geeft hen veiligheid. Experimenteer hier de komende tijd eens bewust mee.

4. Ná het avondeten is iedereen vaak moe en slaan we het bijbellezen en bidden vaak over. Hoe kunnen we dit veranderen?

“Wees vooral in jouw relatie met Christus een voorbeeld voor je kind. Ga eens na wat je kind leert van jou in de relatie die jij met de Heer hebt. Wat vind je daarin vooral belangrijk wat je kind leert? Maak dan ook geen wet van het bijbelmoment ná het eten. Soms is dat niet het geschikte tijdstip, omdat kinderen misschien moe zijn. Wil je wel een bijbelverhaal aan tafel lezen, houd het dan kort, zeker als kinderen nog klein zijn. Oudere kinderen kun je er prima bij betrekken door hen voor te laten lezen.”

[tip] Lees ook eens één op één een stukje voor uit de Bijbel als je kind naar bed gaat.

5. Als mijn kind uit school komt, wil ik graag weten hoe hij het heeft gehad. Maar meer dan ‘goed’ krijg ik niet als antwoord. Ik zou zo graag meer willen weten.

“Vooral voor jongere kinderen is een vraag als ‘Hoe was het vandaag op school?’ een te brede vraag. Want wat wil je dan precies weten? Stel gerichte vragen, zoals: ‘Wát was leuk vandaag?’ of ‘Wát vond je niet leuk?’”

[tip] Laat je kind een cijfer geven voor de dag die achter hem ligt. Schaalmeting geeft vaak veel informatie.

6. Een goede vriendin is voortdurend boos op haar dochters (8 en 11). Dat gaat er soms behoorlijk heftig aan toe. Mag ik hier iets van zeggen?

“De belangrijkste vraag is: hoe heftig is het? Heeft je vriendin het vooral heel pittig met die twee, dan kun je vragen of ze jouw hulp op prijs stelt of dat je met haar mee mag denken. Staat ze daar voor open, dan heb je al heel wat gewonnen. Zit haar boosheid tegen mishandeling aan, en is het onbespreekbaar, dan kun je het beste anoniem advies vragen aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (0900-1231230). Zij geven advies op maat, zonder dat je gelijk een melding hoeft te doen.”

7. 
Onze Ben (14) is liever lui dan moe en voerde vóór de vakantie weinig uit. Hoe kan ik hem zo stimuleren, dat zijn rapportcijfers beter worden?

“Als een kind weinig uitvoert, is het makkelijk om te roepen: ‘Hij is lui.’ Of: ‘Zij ziet ze vliegen.’ Toch is dit niet helemaal eerlijk. Stel ook de vraag of je kind wel de vaardigheid heeft om bijvoorbeeld geordend huiswerk te maken. Laat je kind dan niet alleen spartelen! Bij tieners helpt het soms om met hen over langetermijndoelen te praten, hoewel ze uit zichzelf vaak bij de dag leven. Stel je kind vragen en laat hem zelf nadenken over zaken als: Waar wil je over twee jaar zijn? Wat wil je dan bereikt hebben? En wat moet je doen om daar te komen? Tieners zijn al goed in staat om na te denken over dit soort vragen. Door doelen te stellen, heeft je kind een focus en hoef je hem niet altijd achter de broek te zitten. Dat scheelt jou heel veel negatieve energie!”

[tip] Ga samen aan de slag met de dromen en plannen van je tiener. Schrijf ze op en breng vervolgens in kaart welke afspraken nodig zijn om dat doel te halen. Zowel jij als je kind kunnen hier een rol in spelen.

8. Al die artikelen over opvoeding en ouderschap geven mij het gevoel dat ik het als ouder toch niet goed doe.

“Ik begrijp die moedeloosheid wel en zie in mijn praktijk ook veel ouders die enorm onzeker zijn in de opvoeding. Alleen de duivel is blij met ouders die het gevoel hebben dat ze incapabel zijn, omdat dit hen verlamd in de opvoeding. De belangrijkste boodschap die ik ouders altijd meegeef? ‘Perfect opvoeden bestaat niet, maar wel opvoeden in Zijn Naam.’
Gods Woord is een bron van kracht, ook in de opvoeding. Lezen dus, die bijbel! Mijn lijftekst in dit kader is dan ook: ‘Wie in ontzag voor de Heer leeft, biedt een schuilplaats voor zijn kinderen’” (Spreuken 14:26).

[tip] Bid tot God om hulp bij die punten waar jij het nog wel eens moeilijk vindt, zeker als je er alleen voor staat. Maar als je er samen voor staat, bid dan dat je elkaar aanvult in het ouderschap, en ga elkaar zien als aanvulling.

Tekst: Maarten Nota
Beeld: Shutterstock

Expert

Mirjam Toet-Beuzekom heeft jarenlange ervaring in maatschappelijk werk, pastoraal-maatschappelijk werk, crisishulp en schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet en basisonderwijs. Naast haar eigen praktijk helpt ze met Mind Your Kids ouders van hoogbegaafde kinderen.
cmw-mirjam.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons