"70 miljoen christenen gedood om geloof"

Meer dan 45 miljoen christenen omgekomen in twintigste eeuw

in Christelijk Nieuws

Wereldwijd stierven bijna 70 miljoen christenen in de jaren 33 tot 2000 om hun geloof, stelt de Amerikaanse onderzoeker dr. Todd M. Johnson. Meer dan de helft van hen werd gedood in de twintigste eeuw (45,4 miljoen).

(imported body)

Johnson is docent wereldwijd christendom aan het Gordon-Conwell Theologisch Seminarium in South Hamilton en directeur van het Centrum voor studie van het wereldwijde christendom. Hij publiceerde zijn onderzoek in het boek ”World Christian Trends”, waarvan hij coauteur is.

Wanneer mensen het woord martelaar horen, hebben ze de neiging om te denken aan de Romeinse vervolging van de eerste christenen, zegt Johnson. „Dit is echter onjuist. Martelaarschap is een onveranderlijk kenmerk van de kerkhistorie en komt voor in elke christelijke traditie en geloofsgemeenschap.” Een martelaar is „een gelovige in Christus die zijn leven voortijdig heeft verloren, als getuige, als gevolg van menselijke vijandigheid.”

Wereldwijd stierven er bijna 70 miljoen christenen in de jaren 33 tot 2000 om hun geloof, concludeerde Johnson. Meer dan de helft van hen werd gedood in de twintigste eeuw (45,4 miljoen). Ruim 20 miljoen christenen kwamen om in kampen in de Sovjet-Unie.

Die getallen zijn een schatting op basis van „martelaarschap-situaties” die zich op bepaalde momenten in de geschiedenis hebben voorgedaan: bijvoorbeeld grootscheepse christenvervolgingen. Niet alle slachtoffers van een bepaald regime hoeven overigens christenen te zijn, daarmee is rekening gehouden. Ook christenen die in het verleden als „ketters” zijn terechtgesteld, tellen mee.

Het wereldwijde aantal martelaren is de eeuwen door „opmerkelijk constant”: 0,8 procent van alle christenen. Dat wil zeggen dat 1 op de 120 christenen omkomt vanwege zijn geloof. Dit zal in de toekomst niet anders zijn, verwacht de onderzoeker. In sommige landen blijkt dat martelaarschap wordt gevolgd door groei van de kerk. Een actueel voorbeeld is de kerk in China, aldus Johnson. „In 1949 telde China 1 miljoen christenen. Vijftig jaar van antireligieus communisme leidde tot de dood van 
1,2 miljoen martelaren. Het resultaat: een explosieve kerkgroei. China kent tegenwoordig zo’n 
100 miljoen christenen.”

Aan het einde van de twintigste eeuw zijn er twee situaties die ernstiger zijn dan alle overige, stelt Johnson: het bloedblad van christenen in Zuid-Sudan en de genocide in Rwanda. Tegenwoordig zijn Congo, Sudan, Indonesië en Nigeria landen waar christenen nog steeds worden vervolgd. Een rapport over martelaarschap is interessant, stelt de onderzoeker, maar kent ook nadelen. „We praten demografisch over vervolgde christenen, maar laten de duizenden indrukwekkende verhalen weg. Gelukkig kunnen we die in andere publicaties lezen.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons