Toverformules in de kerk

Begrijpen we elkaar nog?

in Christelijk Nieuws

Waar ik vorige week een beetje bang voor was, gebeurde toch. Een aantal predikanten kwam in het verweer en voelde zich aangevallen, wellicht in algemene zin. Bijvoorbeeld deze predikant: “Mijn probleem is dat er van alles generaliserend over dominees geroepen wordt (stiekem toch een moeilijk woord ;)). Dat helpt niet richting een oplossing, maar beïnvloedt wel de publieke beleving van preken en predikanten.”

Deze ophef ontstond na mijn vorige blog over taalgebruik in de kerk en de drempel die dat vaak opwerpt voor jongeren, vooral als het gaat om het doorgeven van geloof.

Zo werd ik gevraagd om namen en rugnummers te gaan noemen, of op zijn minst een aantal concretere voorbeelden. Het feit dat ik juist geen namen wil noemen, komt omdat ik het niet op de persoon wil spelen, maar wel het gesprek weer eens op gang brengen. Want zoals iemand op mijn Facebook-pagina terecht reageerde: “Goed bedoeld, maar de vraag speelt al decennia en ik kreeg geen nieuwe inzichten.”
 
Songteksten
Iemand uit mijn eigen gemeente reageerde heel fijntjes naar aanleiding van de preek die ik in mijn eigen kerk hield: “Aan de andere kant hebben de ouderen afgelopen zondag misschien ook niet veel begrepen van jouw Engelse uitspraken en songteksten.” Daar heeft ze een punt natuurlijk. Eén van die ouderen kwam me namelijk na de dienst ook vragen om uitleg.
 
Shakira van de Heer
Een hele stapel voorbeelden kun je vinden in het boekje: Ik kreeg het op mijn hart om een boekje over kerktaal te schrijven. De schrijver onderstreept daarin hoeveel jargon we inmiddels gebruiken in de kerk, terwijl de vraag is of we zelf nog begrijpen waar we het over hebben. Denk dan aan geheimtaal als: ‘gewassen zijn in het bloed van het lam’. Of neem het voorbeeld dat ikzelf meemaakte en wat nu ook opgetekend staat in ditzelfde boekje: tijdens een bidstond bad iemand vurig om de ‘Shakira van de Heer’. Het ging eigenlijk om ‘de Sjechina’, de majesteit van God zelf.
 
Vrede in uw wallen
We kunnen het over de songteksten uit het liedboek hebben, waar jongeren toch andere interpretaties aan geven dan in beginsel de bedoeling was. Zoals blijkt uit deze reactie: “Wat dacht je van de berijming van psalm 122 vers 3? Bidt heil toe aan dit Vredesoord; dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Welke Nederlander legt na de tweede zin niet de link met de Amsterdamse wallen in regel drie?”
 
Of vraag eens aan een gemiddeld kerklid waar ‘votum’ in ‘votum en groet’ voor staat. Dat klinkt haast als een toverformule.
 
De predikant
Ik heb geprobeerd een aantal voorbeelden los van ‘de predikant’ te noemen, omdat het me niet om de persoon te doen is, maar in het algemeen over de taal in kerken. Laten we maar weer eens dat gesprek aangaan.
 
Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons