Ruard Ganzevoort: theologen mogen waarheid niet claimen

Recensie van het pamflet 'Spelen met heilig vuur'

in Christelijk Nieuws

Ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie schreef theoloog Ruard Ganzevoort onlangs een kort maar hartstochtelijk betoog genaamd: 'Spelen met heilig vuur. Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven'. Een klein boekje dat heel wat stof doet opwaaien.

door Miranda van Holland

Theologie is haar relevantie voor de moderne samenleving te verloren, ze is niet langer toegankelijk voor de moderne samenleving. Maar in plaats vant heologie af te schaffen komt theoloog Ruard Ganzevoort met ander een revolutionair idee. Met zijn boekje poogt hij de geloofwaardigheid de theoloog te herstellen door de claim op waarheid los te laten. Wat voor Ganzevoort overigens niet betekent dat hij het bestaan van 'het heilige', (de benaming die hij wenst te gebruiken in plaats van het begrip 'God'), ontkent. 'Het heilige is de dimensie die boven alles, ook het menselijk denken uitstijgt en de grond onder onze levensbeschouwing verschaft', aldus de Ganzevoort.
Al lezend wordt  al snel duidelijk dat de auteur worstelt met het imago van de moderne theoloog en het feit dat de kerk voor de meeste (niet-christelijke) mensen niet langer relevant is. De theologische taal is niet meer verstaanbaar in onze geseculariseerde samenleving.

Makelaar in levenswijsheid
Ganzevoort daagt de theologie uit zich buiten de kaders van de christelijke kerk te richten op wat hij 'publieke theologie' noemt. Dit betekent dat theologen hun claim op de waarheid moeten opgeven en het gesprek aan moeten gaan over levenswijsheid in kunst, cultuur, politiek en economie, zorg en onderwijs, wetenschap en sport, kortom in het gehele leven. De theoloog moet een makelaar in levenswijsheid worden die kennis niet langer alleen uit de christelijke traditie haalt, maar vanuit diverse bronnen mensen kan helpen keuzes te maken op het gebied van de levensbeschouwing.

Popsongs
Onze moderne (pop) cultuur bevat volgens Ganzevoort voldoende aanknopingspunten voor de publieke theologie om fundamentele levensvragen te stellen. Bijvoorbeeld middels popsongs en films, waarvan een aantal voorbeelden worden gegeven. Theologen zouden nieuwe inzichten kunnen verschaffen door de moderne cultuur in dialoog te brengen met oude christelijke tradities.

Heilige
Ganzevoort trekt de claim op waarheid en de rol van de moderne theoloog uit elkaar want inzoomen op de waarheidsvraag doet ons stranden in discussies over schepping, het bestaan van God, hemel of hel en andere boeiende zaken. En hierdoor loopt elke dialoog vast in een cirkelredeneringen. Volgens Ganzevoort zijn juist theologen in staat de dialoog te herstellen door het heilige te ontdekken in het alledaagse en mensen de weg te wijzen om daar in hun leven mee verder te komen. Door te focussen op ontvankelijkheid voor dea/Ander in plaats van op zekerheid en geloofsbewijzen.

Alledaags
Concluderend pleit Ruard Ganzevoort dat woorden uit de Bijbel opnieuw betekenis kunnen krijgen in het alledaagse moderne leven. Een boeiende gedachte die naar mijn mening niet helemaal tot haar recht komt in slechts 63 pagina's. Het idee van een publieke theoloog als makelaar in levenswijsheid intrigeert maar vraagt om meer uitleg en verdieping. Wie weet in een volgend boek.


'Spelen met heilig vuur. Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven' deed na verschijnen direct het nodige stof in theologisch Nederland opwaaien. Hier vind je ook de co-referaten die tijdens de Nacht van de Theologie zijn gehouden in repliek op Ganzevoort.

Boekgegevens:

  • Ruard Ganzevoort
  • Spelen met heilig vuur. Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven.
  • Uitgeverij Ten Have
  • Prijs 6,95 - e-book 3,49

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons