Lofzang op God bij aanvang kroningsdag Filip

Vorstenhuis België nauw verbonden met RK-kerk

in Christelijk Nieuws

De troonswisseling zondag op de nationale feestdag in België is begonnen met een katholieke lofzang op God in de kathedraal van Brussel. Het zogenoemde Te Deum is traditioneel het begin van elke nationale feestdag.

Veel mensen kennen de muziek van Marc-Antoine Charpentier als Eurovisiemars, maar in Brussel werd de Gregoriaanse versie ten gehore gebracht. De viering duurde al met al een halfuurtje.

In tegenstelling tot afgelopen jaren was de voltallige koninklijke familie in de kerk aanwezig. Het was het laatste openbare optreden van de aftredende koning Albert. In de kerk waren ook verscheidene Belgische ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Toen koning Albert en koningin Paola de kerk binnentraden, barstte een flink applaus los. Het leek het paar niet onberoerd te laten. Ook buiten juichte het publiek.

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel André Léonard opende de viering door te bidden voor Albert en de toekomstige koning Filip. Hij zei te hopen dat Albert wat rust zal krijgen.

Belgisch koningshuis en de RK-kerk
De Belgische monarchie is altijd nauw verbonden geweest met het katholicisme. Geen plechtigheid op het paleis of de kerkelijke vertegenwoordigers zijn van de partij of de katholieke ritus bepaalt het ceremonieel. 
De geestelijkheid heeft die aanwezigheid altijd beschouwd als een vanzelfsprekendheid, aldus gewezen kardinaal Van Roey die België beschouwde als een door God gewilde natie: "Une et indivisible et Catholique". Een gedurfde boutade die tegenwoordig maar voor de helft waar is. 
Niet alle Coburgs waren of zijn even vroom – sommigen hebben aan de tien geboden een opmerkelijk creatieve interpretatie gegeven – maar het geloof is een constante in de geschiedenis van de Belgische monarchie.
De lutherse vrijmetselaar Leopold I beschouwde de katholieken als ‘de enige echte en ware Belgen’. België had volgens hem maar één keuze: ‘de keuze tussen het katholicisme en de anarchie’. Leopold II noemde zichzelf ‘een onderworpen en respectvolle zoon van de Kerk’. Voor velen van zijn tijdgenoten was hij echter de baarlijke duivel. 

Charismatische vernieuwing
Bij Albert I waren ‘God en de Bijbel tegenwoordig bij al zijn daden’, maar hij was geen gehoorzame zoon van de Kerk: ‘Voor mij is er maar één Heilige Vader: Hij die daarboven in de hemel regeert.’ Leopold III schreef zijn controversiële beslissing om in mei 1940 te capituleren, toe aan ‘de ingeving van zijn christelijke gevoelens’. Hij was katholiek, maar volgens zijn dochter had hij altijd wel een excuus om de mis niet te hoeven bijwonen. Onder Boudewijn leek het soms alsof België een filiaal van het Vaticaan was. In een van zijn notitieboekjes schreef hij dat hij koning was ‘om zijn land te helpen, om te bidden voor zijn land en te lijden voor zijn land’. Albert II - die vandaag abdiceert - blijkt als boetvaardige zondaar en fervente aanhanger van de Charismatische Vernieuwing niet minder vroom te zijn dan zijn broer.
De kloof tussen leden van de koninklijke familie die het geloof slechts beschouwden als het cement van de natie (koningin Elisabeth en prins Karel) en zij die hun beleid vestigden op de geloofsregels (koning Boudewijn en koningin Fabiola) blijkt erg diep en vaak onoverbrugbaar.

Bronnen: ANP en het boek God in Laken van Jan van den Berghe


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons