Een lesje cybertaal voor ouders

André Maliepaard: “Leven met Jezus gaat over je offline én online leven”

in Geloven

In de weken dat ik twee blogs schreef over het taalgebruik in de kerk, verscheen in Engeland een onderzoek naar taalgebruik van jongeren op het internet. Jongeren blijken net zo onverstaanbaar te zijn als de gemiddelde kerkdienst op zondagmorgen gezien vanuit het perspectief van diezelfde jongeren. Dit online onderzoek spitste zich vooral toe op de vraag in hoeverre ouders de internettaal van hun kinderen ook spraken.

The Guardian schrijft daarover dat de meeste ouders falen hun kinderen te beschermen online, omdat ze simpelweg de taal die daar gesproken wordt niet spreken. Een taal die gevormd wordt over het algemeen door afkortingen. De meeste van ons weten inmiddels wel waar de afkorting YOLO voor staat (You Only Live Once), een eigentijdse variatie op ‘pluk de dag’.

Maar er is meer. Weet je wat ‘Frape’ is bijvoorbeeld, of LOL, of moet je het erg vinden als je dochter tegen iemand zegt: LMIRL? Hoe leer je jonge gasten hun leven online te leven, als je niet kunt volgen wat er online gebeurt? Wat zegt het jou als je toevallig een blik op een scherm laat vallen en de laatste woorden zijn OLM? Juist… ouders lezen mee.

In gesprek blijven
Wat mij betreft zijn er verschillende redenen om jezelf in de online jongerentaal te verdiepen. Niet om je kids te controleren, maar misschien wel om met jongeren in gesprek te zijn en te blijven over verschillende aspecten van het leven. En daarin ook het doorgeven van het geloof.

Offline én online
Er lijkt een steeds grotere kloof te ontstaan tussen het offline leven waarin je naar de kerk gaat en het online leven die zich buiten het oog van de kerk en het geloof lijkt af te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat die twee werelden verbonden zijn. Dat leven met Jezus gaat over je offline én online leven.

Toch spreken we in het kader van het geloof eerder en vooral over dat offline leven, terwijl steeds meer van hun leven zich ook online afspeelt. Dat betekent dat jongeren mediawijs moeten worden, niet alleen om de andere gevaren van het net te kunnen weerstaan, maar juist ook om echt christen te kunnen zijn op letterlijk alle terreinen van hun leven.

Dan hebben we het nog niet eens over cyberpesten of grooming. Cyberpesten hebben we misschien wel een idee bij. Grooming is dat iemand zich anders voordoet dan hij is – meestal een hij – met het doel jouw kind te verleiden tot verkeerde zaken of in een val te lokken.

Drie tips
Wat kun je in de basis doen? Het blog van KnowTheNet geeft drie makkelijke tips voor ouders als het gaat om de online wereld van je kinderen leren kennen. Leer de taal kennen (dat wil niet zeggen dat je die taal ook moet gaan gebruiken tegen je kinderen!), praat met je kinderen (vraag waar ze mee bezig zijn) en als je iets niet kent: zoek het op (woorden veranderen snel en soms moet je jezelf onderwijzen)!

Auteur: André Maliepaard 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons