De Raad van Europese Kerken wil actie

Minder kerkpolitiek en 'meer' Brussel

in Christelijk Nieuws

Het samenwerkingsverband van protestantse, anglicaanse, orthodoxe en oud-katholieke kerken hoopt op minder kerkpolitiek en wil daarom meer investeren in Brussel.

Meer actie. De roep om meer daadkracht klonk de afgelopen tijd al vaker. In een poging tot meer structuur sluit de CEC haar kantoren in Genève en Straatsburg, meldt de Nederlandse Raad van Kerken.

Bij de Conference of European Churches (CEC) zijn 115 kerkgenootschappen en tientallen 'geassocieerde organisaties' aangesloten. De Rooms-katholieke kerk houdt zich echter afzijdig. De kerk heeft moeite met kerken die het pauselijk gezag niet erkennen en wil dan ook onafhankelijk opereren.
Het orgaan 'wordt teruggebracht naar één verkleind bestuur met als vestigingsplaats Brussel, waar men gemakkelijk kan overleggen met de burgerlijke autoriteiten in Europa' aldus de Raad van Kerken. Inspraak gaat voortaan op basis van 'vertrouwen en deskundigheid' en niet langer op basis van representativiteit.


Secretaris van de raad Klaas van der Kamp stelt dat de nieuwe structuur 'past bij de huidige tijd, waarin communicatie sneller dan ooit gaat'. “Het is belangrijk dat de CEC een lichtere structuur krijgt, zodat zij snel en effectief kan reageren op actuele kwesties”.

Vertegenwoordigers van de kerken zullen tijdens de assemblee van de CEC het voorstel bespreken. Als de hervormingen in goede aarde vallen bij de kerken zal deze worden aangenomen en wordt de CEC dus doorzichtiger en eenvoudiger.  

Het assemblee vindt deze week plaats in Boedapest. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons