'Bijbelbusjes' naar christelijke scholen mogen blijven

Staatssecretaris Dekker komt christelijke partijen tegemoet

in Christelijk Nieuws

De SGP en ChristenUnie zijn verheugd over het besluit van staatssecretaris Sander Dekker om het leerlingenvervoer naar religieuze scholen te blijven vergoeden. Hiermee werd de wens van een meerderheid in de Eerste Kamer, om gemeenten hiertoe niet langer te verplichten, genegeerd.

"Wij zijn heel blij dat de staatssecretaris het vervoer blijft vergoeden", aldus SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het AD. "Voor ons is dit een zeer belangrijk punt." Volgens Bisschop nam het kabinet eerder meerdere pijnlijke maatregelen voor de kleine christelijke partijen, zoals het loslaten van het beperkte aantal koopzondagen en het stoppen van de weigerambtenaren. Hij hoopt dat het kabinet oog houdt voor gevoeligheden in zijn partij.

Bevolkingskrimp
In een brief aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Sander Dekker afgelopen vrijdag dat het nu "niet het uitgelezen moment is om daar definitieve stappen in te zetten." In tegenstelling tot het advies van de Onderwijsraad wacht Dekker liever eerst de gevolgen van de bevolkingskrimp af. Daardoor kan het onderwijsaanbod verschralen. Volgens Dekker moet de honderd jaar oude regelgeving rond het leerlingenvervoer wel aangepast worden aan de moderne tijd, "maar dat kan niet voordat rekening is gehouden met de gevolgen van de daling van de leerlingenaantallen."

Hobby's
Het standpunt van de staatssecretaris is opmerkelijk, omdat hij daarmee ingaat tegen de wens van een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66, SP en GroenLinks. Mede in het begrotingsdebat is er door verschillende Kamerleden de vraag gesteld of de regelgeving over de tegemoetkoming in de vervoerskosten nog past in een tijd waarin er binnen een straal van één kilometer voor vrijwel iedereen een school is. 
D66-kamerlid Paul van Meenen vermoedt dan ook dat er meer achter zit, bijvoorbeeld SGP-steun in de Eerste Kamer: "Het zou kunnen dat dit aan de SGP is gegund, maar waarom is het kabinet daar dan niet open over?" 
Roelof Bisschop zegt in het AD daarover : "Wij zullen nooit dreigen het beleid niet te steunen, maar een beetje sympathie kweken helpt wel. Het kabinet kan beter de crisis aanpakken dan de hobby's van D66 aan een meerderheid te helpen." 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons