Hans Maat: 'Ik verwacht een opleving in Nederland'

in Christelijk Nieuws

Hoewel de Geest is uitgestort, vreet de secularisatiekever in ons land stevig door. Toch is Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband en motor achter de band Sela, allesbehalve pessimistisch. "Omdat ik sinds anderhalf jaar aan den lijve ervaar hoe verrassend Gods Geest werkt."

"Als kind was ik een serieus jochie, dat veel bad," herinnert Hans zich. "Vaak ging dat gepaard met schuldbelijdenis en tranen, een besef van onreinheid tegenover een heilig God. Ik was een jaar of 11 toen ik tijdens mijn avondgebed een licht in m'n kamer zag; vrede en blijdschap stroomden door me heen, een overweldigend besef van Gods genade. Dat kostbare moment beschouw ik als mijn eerste concrete ervaring met de Geest."

Leiding

Hans Maat (44) komt uit een hervormd nest. Hij begon zijn carrière als onderwijzer en in zijn vrije tijd studeerde hij onderwijskunde en hbo-theologie. Vervolgens was hij veertien jaar werkzaam bij de protestantse jongerenorganisatie HGJB. In die periode richtte hij Sela op. Als liedschrijver van deze succesvolle formatie combineert hij zijn twee grootste passies: theologie en muziek.
Hans is geen predikant (al preekt hij geregeld), en lid van een gemeente die zich tot de Gereformeerde Bond rekent. Toch werd uitgerekend hij roerganger en spreekbuis van het Evangelisch Werkverband een evangelische vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk, als opvolger van ds. Hans Esbach. "Eerlijk gezegd stond ik niet te springen om op deze functie te solliciteren," bekent hij lachend. "Misschien was ik bang voor te veel accent op geloofservaring, gevoelscultuur en te weinig theologische doordenking. Maar diverse personen in mijn omgeving moedigden me aan, en kennelijk vond God dat ik het nodig had om deze plek in te nemen. Ik ben daar keer op keer op zeer krachtige en ongewone wijze in bevestigd. Dat ik hier zit, ervaar ik als leiding van Zijn Geest."
 

Kleur

De unieke kleur die het Evangelisch Werkverband aan de Protestantse Kerk wil toevoegen, is dat zij het werk van de Geest en van geestelijke vernieuwing weer op de agenda wil zetten. "Blijkbaar moet ik op 44-jarige leeftijd ook zelf nog veel over Hem leren," zegt Hans. "Ik maak sinds ik hier ben wel eens wat mee en dat vind ik enorm inspirerend."

'Ik maak wel eens wat mee': waar doel je op?
De doorgaans gedreven spreker aarzelt een tel. "Dat is kwetsbaar, omdat het altijd ook met andere mensen te maken heeft... De Geest is vooral gegeven zodat wij het Evangelie krachtig aan anderen kunnen verkondigen. Jezus beloofde dat daarbij tekenen zullen volgen – zie Markus 16 en lees Handelingen. Ik neem tegenwoordig de vrijmoedigheid om voor mensen te bidden, hen de handen op te leggen en te zegenen, ongeacht wie zij zijn."

Nieuwe ontdekkingen

"Ik ben geen spectaculair voorbeeld als het gaat om het werk van de Heilige Geest, hoor!" zegt hij voordat hij concrete voorbeelden noemt. "Maar ik doe wel nieuwe ontdekkingen. Zo genas een meisje spontaan van een huidaandoening nadat ik haar de handen had opgelegd. Ook anderen vonden genezing of een geweldige rust als ik met hen bad. En als ik een stem hoor, in mijn binnenste, begrijp ik nu pas dat het de stem van de Heilige Geest is, die ik moet gehoorzamen. Zo bad ik enige tijd geleden spontaan met een serveerster, omdat Hij me daar de opdracht voor gaf (zie kadertekst 'Vijf cappuccino's', red.). Soms mag ik ook woorden over anderen uitspreken of beelden doorgeven, die – terwijl ik dat écht niet kon weten – precies raak zijn. Zo verrassend werkt God."

Hoe weet je dat het Zijn stem is en niet die van je eigen 'ik'?
"Die stem komt niet uit mijn hoofd, als plaats van denken en taal. Ik hoorde hier" – hij wijst naar zijn middenrif – "een opdracht om ter plekke voor die serveerster te bidden. Dat was ik helemaal niet van plan, ik wilde gewoon koffie bestellen!"
Het gaat hem in dit voorbeeld om de directheid waarmee God reageert op het moment dat wij bidden naar Zijn wil, legt hij uit. "Vaak bidden we wel, maar letten we vervolgens niet op de gelegenheden die God geeft. Ik ben er ook nog niet uit hoe dat precies werkt; in ieder geval geloof ik dat Hij voortdurend onze werken voorbereidt, waarin wij mogen wandelen – soms op ongedachte plaatsen en momenten."

Boetepsalm

Hans wil zulke 'bijzondere manifestaties' van de Heilige Geest niet uitspelen tegen Zijn 'gewone werk', benadrukt hij. "De Geest kan net zo goed krachtig werken in de gewone wekelijkse diensten." De ervaringen met de Geest die hij binnen het Evangelisch Werkverband opdoet, maken hem niet 'overgeestelijk'. "We zijn gebroken, onvolmaakte mensen," erkent hij. "Daarom bid ik dagelijks: 'Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw ook Uw kerk.' En ik bid heel vaak de boetepsalm, Psalm 51: 'Ontzondig mij met hysop en neem Uw Heilige Geest niet van mij, maar vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.' En soms prevel ik alleen Gods Naam. Dat is ook genoeg, volgens Psalm 63."

Pijnlijk

Nu Pinksteren weer voor de deur staat, zullen alle kerken expliciet aandacht aan de Geest besteden. Hans erkent dat praten en preken over Hem in de Nederlandse context een beetje pijnlijk kan zijn. Terwijl wij geloven dat Hij is uitgestort – beeld van overvloed – zien we een snel afkalvende kerk. Voor dat laatste steekt Hans zijn hoofd niet in het zand, maar op het eerste vestigt hij zijn hoop.
"Het vuur van Pinksteren is gelukkig niet helemaal gedoofd!" reageert hij. "Ik verwacht dat er een opwekking, een reformatie in ons land komt. Hoe, dat weet ik niet precies. Maar ik geloof dat Gods Geest ons voorbereidt op een nieuwe tijd, waarin het Koninkrijk – dat definitief zal doorbreken als Jezus terugkomt – meer en meer gestalte zal krijgen. In meer traditionele kringen zijn we vergeten dat de overweldigende kracht die beschikbaar is voor hen die geloven, nog steeds beschikbaar is. Dezelfde kracht waarmee God Christus opwekte uit de dood! Dat bijbelse gegeven hebben we veel te lang verwaarloosd. Daarom is het voor mij telkens een vreugde om aandacht te vragen voor de krachtige werking van Gods Geest."

Uitbundig

"De kerk wordt inderdaad kleiner, maar ook orthodoxer," peinst hij. "Met de nieuwe generaties christenen groeien we naar een meer op discipelschap gerichte cultuur, die niet gericht is op de kerk als doel op zichzelf, maar op Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dat stemt mij hoopvol."
Er is daarom alle reden om Pinksteren uitbundig te vieren, vindt hij. "Het is een feest van overvloed; traditionele kerken doen het doorgaans veel te mager. Handelingen 2 wordt gelezen, er volgt een gedegen preek, maar vervolgens gaan de mensen naar een meubelboulevard, of doen iets leuks met familie. Er is een oud christelijk gebed, Veni Creator Spiritus: 'Kom, Schepper Geest.' Dat zouden we vaker in onze samenkomsten moeten bidden. En dan blijven wachten, totdat de Geest komt en ons aanraakt – zou dat niet geweldig zijn?" 

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Pure Fotografie

Vijf cappuccino's

"Ik bestelde eens vijf cappuccino's in een druk restaurant," vertelt Hans. "De serveerster vroeg plotseling: 'Gelooft u in God?' Dat bevestigde ik, verrast door de vraag. Ik deed een schietgebedje; 'Heer, wat nu?' Terwijl zij de koffie voor me klaarzette, hoorde ik een stem: 'Bid voor haar.' Daarop vroeg ik: 'Mag ik voor je bidden en je in Jezus' Naam zegenen?' Ze boog haar hoofd, ik sprak een gebed uit en zegende haar. Ik merkte dat ze werd aangeraakt. Midden in dat restaurant spraken we over God, Die in haar leven bezig was. 'Dit heeft nog nooit eerder iemand voor mij gedaan,' zei ze. De les die ik hieruit trek, is dat God door de Heilige Geest vaak op ongedachte plekken aan het werk is, in mensen bij wie ik het zelf niet had verwacht."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons