Fusie tussen Evangelische allianties

Evangelische Alliantie (EA) en Evangelische Zendingsalliantie (EZA) bundelen krachten

in Christelijk Nieuws

Deelnemers van de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) hebben maandagmiddag in hun laatste officiële raadsvergadering positief gestemd ten aanzien van de fusie met de Evangelische Alliantie (EA). In de daarop volgende bestuursvergaderingen van beide koepels is de fusie bekrachtigd. Aansluitend vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van beide besturen.

Aan de daadwerkelijke fusie is een proces voorafgegaan van onderzoek en verkenning. Exact een jaar geleden legden de directies van beide koepelorganisaties aan hun besturen een plan voor om de haalbaarheid voor de fusie te onderzoeken. Aan de fusie ligt een gezamenlijk verlangen ten grondslag om de Kerk in de volle breedte te ondersteunen in haar missionaire roeping in binnen- en buitenland.

Willem Smouter, voorzitter van het EA-bestuur: "De aanleiding is eigenlijk heel duidelijk: zending is niet meer alleen iets van verre landen maar het is ook in onze eigen achtertuin nodig. Daarom is het onderscheid tussen een 'gewone' Evangelische Alliantie en een Evangelische Zendingsalliantie kunstmatig geworden. Ik hoop dat de fusie niet alleen een efficiëntere samenwerking oplevert maar dat het ook een signaal zal zijn dat we niet aan eigen clubjes vast houden."

Helma Rem, de voorzitter van het EZA-bestuur: "Mijn verwachting is dat deze fusie meer is dan alleen een samenvoeging. Met elkaar zullen we ontdekken dat we meer kunnen doen in het ondersteunen van kerken en organisaties die zich dichtbij en ver weg inzetten voor de missionaire opdracht. Op een manier die past bij deze tijd en voor mensen van deze tijd."

De fusie wordt op 1 juli geformaliseerd door de nieuwe statuten te laten passeren bij de notaris. Dan wordt ook de nieuwe bestuurssamenstelling bekendgemaakt. De voorlopige naam van de nieuwe organisatie is EA-EZA. Adri Veldwijk en Jan Wessels vormen samen de tweehoofdige collegiale directie. In april betrokken beide organisaties al een gezamenlijk pand in Driebergen.

De praktische en organisatorische veranderingen die nodig zijn om daadwerkelijk als één organisatie te opereren zullen in de tweede helft van het jaar stapsgewijs doorgevoerd worden.

Bron: EA 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons