‘Een miljoen verdienen is oké, het voor jezelf houden niet’

in Geloven

Hij volgde lessen sterrenkunde bij Albert Einstein, had een rol bij de FBI, en stond voormalig president Bill Clinton persoonlijk bij. De vooraanstaande Amerikaanse bijbelleraar loopt tegen de 80, maar spreekt nog altijd op meer dan driehonderd plekken per jaar – overal ter wereld. “Er is een groeiende behoefte aan christenen die hun omgeving willen veranderen.”

Hij had allang achter de geraniums mogen zitten. Maar Tony Campolo (1935) moet daar niet aan denken. Met passie en soms een scherpe tong daagt hij al decennialang christenen uit hun woorden in daden om te zetten. De afgelopen jaren is hij een van de gezichten van de Red Letter Christian Movement geworden, een nieuwe sociale beweging van jonge christenen die volgens hem “besluiten om Jezus weer serieus te nemen”.
 
Jezus weer serieus nemen. Dat suggereert dat de kerk dit niet meer doet.
“Ik ben een Amerikaan,” steekt hij na een wat droevige zucht van wal. “Jezus zegt: 'Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.' Helaas zijn de meeste evangelicals in Amerika helemaal niet tegen oorlog of tegen de doodstraf. Ook zie ik maar weinig landgenoten die zich daadwerkelijk bekommeren om de allerarmsten.
Wat mij opvalt, is dat veel jonge gelovigen hypocrisie ervaren binnen de kerk. Ook zoeken ze naar de essentie van hun geloof, terwijl ze dat vaak in de kerk niet vinden. In plaats van weglopen, willen ze de kerk vernieuwen. Het doel van The Red Letter Christians is dan ook om dit in gang te zetten, door de woorden van Christus letterlijk na te leven.
Ik geloof met al deze jonge mensen dat Jezus dáár is, waar de armen en de mensen in nood zijn. Om het met Jezus’ woorden te zeggen: 'Als je niet van je broeder houdt die je kunt zien, hoe kun je een God liefhebben die je nooit hebt gezien?' Hij toont Zichzelf aan ons door verslaafde, hongerige en arme mensen. Als we Jezus niet liefhebben op de plek waar Hij ons vraagt te zijn, kunnen wij Hem dan überhaupt wel liefhebben?”

Enkeltje hemel

De woorden van Campolo zijn scherp en kunnen overkomen als ‘somberen’. Ziet hij niet al lichtpuntjes van zijn droom voor de kerk? "Zeker! Er is een verandering gaande. Als kleine jongen kreeg ik te horen dat ik een goed christen moest zijn, omdat ik anders niet naar de hemel ging. Maar de kerk verliest haar relevantie met deze boodschap. God zond Zijn Zoon niet om ons gelovigen een enkeltje naar de hemel te bezorgen, maar om ons mensen te laten zijn die de wereld veranderen. We bidden het immers zo vaak: 'Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel alzo ook hier op aarde.' Er is een groeiende behoefte aan christenen die onder de leiding van de Heilige Geest hun omgeving willen veranderen.”

Miljoen dollar

Een van de vernieuwingen in de kerk waar Campolo naar verlangt, is de westerse kijk op geld en rijkdom. Zo krijgt hij vaak de vraag of christenen rijk mogen zijn. “Daar heb ik maar één antwoord op, en dat is het antwoord van Jezus: 'Verkoop wat je hebt en schenk het de armen.' Er is niets mis met een miljoen dollar verdienen, maar wel met het voor jezelf houden."

Toch zien sommige christenen rijkdom als een persoonlijke zegen van God.
Campolo reageert direct met een wedervraag: "Als God trouwe gelovigen rijk maakt, waarom zijn christenen in Haïti dan niet de rijksten op aarde? Als je geloof rijkdom brengt, zouden de mensen in Haïti de rijksten op aarde moeten zijn. Want zelden zag ik mensen die trouwer en geloviger zijn. Je begrijpt het, ik geloof absoluut niet in een welvaartstheologie. Leg me dan eens uit waarom Jezus ons leert dat de vossen holen hebben, de vogels nesten, maar de Mensenzoon geen plek vond om Zijn hoofd neer te leggen. Hoe kan de dienaar meer zijn dan de Meester?"

Maar Jezus leert ons ook: 'Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden'.
Met een vinger waarschuwend in de lucht, declameert Tony: "In Zijn Naam! In Zijn Naam! Vroeger betekende 'in iemands naam' dat je zoveel mogelijk de identiteit van diegene aannam. Je verlangde om die ander te zijn. Bidden in Jezus’ Naam betekent dus dat je wilt leven zoals Jezus leefde. En vertel me dan maar wáár in de Bijbel Christus ons leert bidden voor persoonlijke rijkdom…
Worden als Jezus, betekent bereidheid tot opoffering en naastenliefde: om de ander te dienen zoals Christus ons gediend heeft. Jezus volgen gaat dus niet over het bouwen van enorme kerken, het houden van grote collectes of evangelisatie-acties. Want weet dat Hij, Die de gestalte van God had, de gestalte aannam van een slaaf. Hij werd gelijk aan een mens, vernederd en gehoorzaam tot in de dood."


Tekst: Miranda van Holland
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons