Bussemaker: "Zingeving blijft belangrijk"

Onderwijsminister schrapt godsdienstles openbare scholen

Deze week werd bekend dat het godsdienstonderwijs op openbare scholen wordt wegbezuinigd. Vrijdagavond bij Knevel & Van den Brink werd minister Jet Bussmaker van onderwijs daarop bevraagd.

De minister van Onderwijs gaf aan graag terug te willen naar de situatie voor 2009. "De subsidie bestaat nog maar vijf jaar. Daarvoor ging het ook goed."

Zingeving
Twee weken geleden gaf de minister aan dat zingeving in het onderwijs voor haar zich niet ter discussie staat. Ze was toen te gast bij de Banning Werkgemeenschap voor de PvdA, van oorsprong een groep christenen in de PvdA die reflecteert op zingevingsvragen. De bijeenkomst, die in de Rode Hoed –de voormalige schuilkerk van de remonstranten te Amsterdam– plaatsvond, ging specifiek in op zingeving op scholen. „Onderwijs leidt niet 
alleen op voor winst, maar ook voor burgerschap. Waar leven we voor, waar komen we vandaan? Daarin spelen symbolen, geschiedenis en geloof een belangrijke rol”, zei Bussemaker op 25 mei.

Subsidie
Wat minister Bussemaker betreft is het afschaffen van deze subsidie dan ook niet het eind van aandacht voor zingeving op openbare scholen. Bij Knevel & van den Brink zei ze daarover: "Ik heb gezegd dat ik het heel belangrijk vindt dat men op scholen reflecteert op zingeving en hoe we met elkaar omgaan. En dat het een groot goed is dat we in Nederland een vrije schoolkeuze hebben tussen openbare en bijzondere scholen." Volgens Bussemaker hoeft dat niet te verdwijnen nu de subsidie van tien miljoen wegvalt: "Zingeving blijft belangrijk, maar hoeft niet altijd door een aparte organisatie gedaan te worden en hoeft ook niet altijd godsdienstig ingestoken te worden. Voordat de subsidie er was gebeurde het ook al (…) Het is niet nodig om daar dan weer aparte docenten voor te hebben."

Zelf kiezen
Het bespaarde bedrag van tien miljoen wordt weer in het onderwijs geïnvesteerd "in dingen die ik belangrijker vind dan apart betaalde docenten voor levensbeschouwing. We geven ook meer geld aan de scholen, die dan zelf kunnen kiezen waaraan ze het gaan besteden."

Twitter
Ook op twitter werd flink meegediscussieerd tijdens de uitzending. Een twitterkanaal van de Besturenraad Centrum voor Christelijk Onderwijs (@BesturenraadWB) constateert "spagaat Bussemaker die enerzijds zingeving op scholen belangrijk vindt en anderzijds subsidie G/HVO schrapt." G/HVO staat voor godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. 
Ook na het interview is niet alles opgehelderd. @BesturenraadWB: "G/HVO móest toch professioneler? Dat schuift Bussemaker terzijde, 'we gaan het doen zoals vóór 2009'."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons