BLOG | Wat doet EO-Jongerendag met hun geloof?

“De dag is nog geen tien minuten op weg, of ik zie al tieners in tranen”

in Mediatips

Afgelopen zaterdag was ik op de 39e editie van de EO Jongerendag. Aangezien ik er ongeveer dertig van meegemaakt heb, ben ik misschien niet helemaal meer de doelgroep, maar ik kan me er nog altijd goed vermaken. Als het gaat om het doorgeven van geloof, dan gebeuren er op zo’n dag toch altijd bijzondere dingen.

Op het moment dat presentator Manuel in aansluiting op het thema ‘Can you hear me’ vertelt over zijn eigen zoektocht en de weerbarstigheid van zijn leven, wordt het stil in het stadion. Na zijn verhaal kan niemand in het stadion meer naar ‘The Swedish House Mafia’ luisteren zonder Gods stem te horen: ‘Don’t you worry, don’t you worry child, see heaven’s got a plan for you!’
 
De dag is nog geen tien minuten op weg, of ik zie al tieners in tranen. Aangezien ik niet helemaal doelgroep ben, geef ik mezelf de ruimte om hier op een ander niveau over na te denken. Wat gebeurt er nou met die gasten? Welke rol speelt zo’n evenement nou in de ontwikkeling van het geloof en het op weg gaan met God voor jongeren?  

Onderzoek
Thuisgekomen ga ik op zoek naar het onderzoek van drs. Ronelle Sonnenberg. Zij doet empirisch onderzoek naar ‘youth worship’ onder de titel ‘God talk between beat and silence’ (Gods stem tussen de beat en de stilte, red.) namens het onderzoekscentrum voor jeugd, kerk en cultuur aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Centraal in haar thesis staat de vraag hoe adolescenten (15-19 jaar) in ‘youth worship’ participeren en dat toe-eigenen.
 
In een artikel dat ze hier vorig jaar over schreef, omschrijft ze zes verschillende leerimpulsen, die ‘het leren van geloof’ beïnvloeden tijdens zo’n groot jongerenevent. Het leren van geloof definieert ze als het ‘ontdekken van betekenis’. En als je nog een stap dieper gaat: de uiteindelijke ontdekking van de existentiële relatie met God.
 
In dat rijtje met de zes leerimpulsen staat onder andere het puntje “persoonlijke verhalen die aanhaken bij het dagelijks leven van de hoorder”. Worship gaat dus veel verder dan samen zingen: het gaat ook om het samen vieren en het delen van verhalen, zoals Manuel deed.
 
Natuurlijk kun je je afvragen, in hoeverre ervaringen op de EO-Jongerendag zijn te vangen in een data-gebaseerd onderzoek? Kun je bewijzen dat er tijdens deze bijeenkomsten ruimte ontstaat waarin God tot mensen spreekt? Of is dat van een andere orde? Ja, zegt Ronelle. Je kunt dat niet bewijzen, maar dát het plaatsvindt is overduidelijk. Zij noemt dat ‘embodied engagement’ (verpersoonlijkte betrokkenheid, red.).
 
Geen wetenschapper
Ik ben geen wetenschapper en al helemaal geen wetenschappelijk onderzoeker. Toch heb ik door de jaren heen dingen op hun plek zien vallen tijdens dit soort evenementen. Misschien niet te verklaren, maar zeker te zien in veranderde levens.


Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons