BLOG | Stel dat God mens wordt!

Reinier Sonneveld: Wat betekende Gods menswording eigenlijk?

Onlangs vierden we Pinksteren: het feest dat de kerk werd opgericht. Maar waarom begon er eigenlijk ooit een kerk? Omdat er een totaal nieuw geloof was ontstaan: God was mens geworden. Wat betekent dat? Waarom is dat zo uniek?

- God maakt zich kwetsbaar. Als hij ‘veilig’ in de hemel blijft, is hij onaantastbaar en kan bijvoorbeeld een Herodes de Grote hem niets aandoen. Nu kan hij geraakt worden, hij kan zelfs geëxecuteerd worden. Zo toont God dat hij nooit op eigenbelang uit is, en nooit iets aan een ander doet, zonder dat hij bereid is dat ook aan zichzelf te doen.

- God gaat ons beleven. Eerder kon God zich alleen inleven in mensen, maar nu gaat het veel verder: “Hij kan meevoelen met onze zwakheden, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld… Hij kan dus begrip opbrengen voor hen die uit onwetendheid dwalen.” (Hebreeën 4:15 en 5:2

- Mensen leren God kennen. Nergens was God zo dichtbij als bij Jezus. Hij wordt nu concreet, tastbaar, voelbaar. Wie op zoek is, heeft nu een soort ‘plaatje’: zoals Jezus doet, zo is God blijkbaar.

- Dit leven wordt ‘heilig’. In Jezus’ tijd waren er veel ideeën dat het lichaam eigenlijk minderwaardig is. Dat de werkelijkheid een duistere plek is. Maar God is blijkbaar helemaal niet bang ermee ‘besmet’ te worden. Hij kan hier zomaar rondwandelen. God en mens kunnen samen zijn. Dan moet het later ook met alle mensen goed kunnen komen.

- Vernederde mensen worden verhoogd. Gewoonlijk vinden we armoede en dergelijke toch de schuld van de mensen zelf. Maar nu groeide Jezus armoedig op, in een buitengesloten gebied, zonder hoge status. En als híj dat deed, wordt iedereen die armoedig is ‘verdacht’: daar zou ook wel eens een soort Jezus achter kunnen schuilen!

- Het kwaad wordt ontmaskerd. Door hoe mensen op Jezus reageren, blijken hun ware motieven: “Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.” (Lucas 2:34)

 
Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons