Bisschoppen bidden samen voor Gijsen

Gebed voor overleden Gijsen door geestelijken in Utrecht

in Geloven

Droevig nieuws. Zo noemen de bisschoppen van Nederland, verenigd in de Bisschoppenconferentie, het overlijden van oud-bisschop Jo Gijsen maandag. Alle bisschoppen waren, toen het nieuws bekend werd, bijeen om te vergaderen in Utrecht en maakten van die situatie gebruik om gezamenlijk te bidden voor de overleden geestelijke.

"In de periode dat hij leiding gaf aan het bisdom Roermond was de polarisatie in de Nederlandse Kerkprovincie op haar scherpst. Maar steeds zette monseigneur Gijsen zich met grote moed in om zijn wapenspreuk ‘Parate viam Domini’ (‘Bereid de weg des Heren’) waar te maken'', stellen de bisschoppen in een verklaring.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons