“10.000 redenen tot dankbaarheid!”

Jongerenevenement ‘Project Ichthus’ succes op Nijkerkse kerkendag

in Mediatips

Zaterdagavond 8 juni, 18.30 uur. Ruim tien mensen zitten samen in het gebouwtje naast de Grote Kerk, stuk voor stuk met voldane gezichten. Het zijn de organisatoren van ‘Project Ichthus’: een jongerenevenement tijdens de Nijkerkse Kerkendag (in het kader van 600 jaar Nijkerkse stadsrechten), waar ruim 170 jongeren zojuist aan meededen.

De organisatie van Project Ichthus was er één van maanden en had heel wat voeten in aarde, maar het resultaat mocht er dan ook zijn. Aan het einde van de zonovergoten zaterdagmiddag kwamen ruim 170 jongeren tussen de 10 en 30 jaar oud naar het plein voor de Grote Kerk om met elkaar letterlijk te gaan staan voor hun geloof, in de vorm van een Ichthus-vis. Dit symbool is al sinds de eerste eeuwen een herkenningsteken voor christenen onderling.

Jong én oud
Jongerenwerksters Heidi Koster en Saskia de Graaf vormden de coördinatoren van Project Ichthus. Zij organiseerden het evenement samen met een groep jongeren en een aantal volwassenen uit verschillende kerkelijke gemeenten. Heidi: "In die aanpak ligt denk ik de kracht van ons project. Je moet de jongeren niet opzadelen met het werk of juist alles door dertig of veertigers laten doen, maar samen één doel hebben en met elkaar tot resultaat komen. Dàt is echt gemeente-zijn."
"De verbondenheid tussen jong en oud kwam bij het vormen van de Ichthus letterlijk tot zijn recht," beaamt Saskia. " Kinderen, tieners en jongeren vormden samen de vis, terwijl ouderen er in een grote kring omheen stonden en hier getuige van waren."

Goede organisatie
Matthias van Bloemendaal (19) is één van de jongeren die zijn medewerking verleende aan het project. In eerste instantie werd hij alleen benaderd om vanaf de toren van de Grote Kerk in Nijkerk de Ichthusvorm vast te leggen, maar al snel raakte hij ook betrokken bij de rest van de organisatie. "Ik vind het belangrijk om me als jongere actief in te zetten voor de kerkendag, omdat ook mijn leeftijdsgroep een belangrijk onderdeel van de gemeente vormt. Daarnaast is het belangrijk dat achter zo'n evenement een organisatie zit waarin veel mensen meedenken, omdat er vooraf heel wat meer geregeld moet worden dan men vaak verwacht. En alleen dan kan alles op de dag zelf goed verlopen."

Ook Heidi Koster en Saskia de Graaf onderstrepen het belang van een goede organisatie. "De tijd die vrijwilligers hebben om zich volledig op een dergelijk project te richten, is vaak beperkt. Professioneel jeugdwerk, dat de kar van acties zoals Project Ichthus kan trekken, is op zulke momenten erg belangrijk. Het voordeel van professioneel jongerenwerkers is dat zij continuïteit in het jeugdwerk kunnen waarborgen en ook voldoende contact hebben met de jeugd in de gemeente. Op die manier kunnen ze een brug slaan tussen de kerk en de leefwereld van jongeren."

"Bij dit interkerkelijke project hebben we ervaren dat kerkmuren wegvielen en de eenheid in Christus verbondenheid geeft. Maar wij zijn ons er danig van bewust dat het pas kans van slagen heeft door Gods kracht. Met de jongeren mochten we merken dat Hij ons samenbindt. Het was geweldig dat we samen konden werken met een team van enthousiaste jongeren. Bovendien is het telkens gelukt om via-via belangrijke zaken te regelen: we hadden twee goede sprekers en mochten van Expert Nijkerk een beeldscherm lenen om een live-verbinding met de camera op de toren te kunnen tonen. En wat een kippenvelmoment om dan op het moment suprème met een grote groep jongeren in de Ichthus-vorm samen te staan voor ons geloof. Wauw, we hebben wel 10.000 redenen tot dankbaarheid!"

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons