Ontkerkelijking gaat sneller dan gedacht

Symposium 31 mei "Ontkerkelijking, nou en?"

in Christelijk Nieuws

In Nederland is al jarenlang sprake van ontkerkelijking, dat wil zeggen de daling van de kerkelijke betrokkenheid. In de jaren zestig beschouwde twee derde van de bevolking zich nog als lid van een christelijke kerk, nu is dit ongeveer een derde. De actuele en toekomstige stand van zaken rond kerkelijke betrokkenheid, en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse samenleving, staan centraal op het symposium "Ontkerkelijking, nou en?". Het symposium wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2013 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De snelheid waarmee de ontkerkelijking zich heeft voltrokken komt zelfs voor godsdienstsociologen als een verrassing. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland hebben veel leden die uitsluitend van huis uit zijn lid zijn, zonder een duidelijke geloofsmotivatie. Zij zullen hun (geringe) kerkelijke betrokkenheid niet meer vanzelfsprekend doorgeven aan een volgende generatie, waardoor het eind aan de ontkerkelijking nog niet in zicht is.

Vrijwilligerswerk in gevaar
Dat de ontkerkelijking blijft doorgaan, heeft grote invloed op de kerken zelf; zo zijn bijvoorbeeld kerksluitingen aan de orde van de dag. De meer indirecte effecten zijn echter ook aanzienlijk. Om enkele voorbeelden te noemen: in de politiek lijdt vooral het CDA onder een krimpend christelijk kern-electoraat en ook het christelijk georiënteerd onderwijs staat onder druk door een steeds kleiner wordende achterban. Het hoge niveau van burgerparticipatie in Nederland kende tot op heden een nadrukkelijke kerkelijke stempel, maar door de voortschrijdende ontkerkelijking bestaat het gevaar dat vrijwilligerswerk en bijdragen aan goede doelen afnemen.

Symposium
Tijdens het symposium gaan twee hoofdsprekers in op dit proces, namelijk Wim Deetman (lid van de Raad van State) en Nan Dirk de Graaf (hoogleraar aan het Nuffield College, Oxford University). Daarna behandelen twaalf sprekers specifieke onderwerpen die verwant zijn aan het ontkerkelijkingsproces. Hierbij is er ook aandacht voor de ontwikkeling en de rol van niet-christelijke religieuze groepen zoals moslims en nieuwe spirituele bewegingen. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons