"Koninkrijk van God begon met stichten Israël"

Veel aandacht voor 65 jaar Israël op Opwekking

in Christelijk Nieuws

"Volgens Jezus was het Koninkrijk van God nabij. Maar dat betekent niet dat het Koninkrijk pas in het Nieuwe Testament begon. Het Koninkrijk werd gegrondvest tijdens de Exodus in de woestijn", zo sprak Peter Tsukahira op zaterdag op Opwekking.

Peter Tsukahira sprak twee keer op 'Israël-zaterdag' op pinksterconferentie Opwekking. 's Ochtends ging het over Gods koninkrijk in het licht van de weg die God met Israël gaat. Volgens Tsukahira denken veel christenen ten onrechte dat de vorming van dat koninkrijk pas met Jezus begint. "Als je zo denkt ben je als iemand die pas halverwege een film begint te kijken. In werkelijkheid begint het al in de woestijn." 
Tsukahira benadrukt dat toen Israël werd geinstitutionaliseerd. Gods koninkrijk begint met het verstigen van de natie Israël. "Het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob was nog nooit een volk geweest en ze waren nog nooit een onafhankelijke natie geweest met een eigen verblijfplaats."

Slaven
"Na vierhonderd jaar in Egypte te hebben geleefd, waren ze niet meer dan een ongeorganiseerde menigte slaven", vervolgt de Japanse Amerikaan. God belooft nogal wat, zo haalt Tsukahira Exodus 19 aan: "Jullie zijn (...) kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort mij toe. Een Koninktijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dat betekent niets anders dan dat God zélf koning over Israël werd, daar in de woestijn en dat Israël Gods koninkrijk werd."

Eeuwige belofte
In 1948 werd staat Israel opnieuw gesticht en volgens Tsukahira zijn wij daarmee getuigen mogen zijn hoe God zijn eeuwige belofte gestand doet. "Maar dat is niet alles. Wij mogen ook getuige zijn van het feit van de wederopstanding van de eerste gemeente van Joodse volgelingen van Jezus in het land Israel. Ook dat is een vervulling van Gods beloften in de bijbel over het herstel van het Koninkrijk van God in Israël." 

Peter Tsukahira
Peter Tsukahira is een Japanse Amerikaan, die nu in Israël leeft. Samen met zijn vrouw Rita, een Messiasbelijdende joodse vrouw, emigreerde hij in 1987 naar Israël. Peter is al jarenlang zowel Bijbelleraar en voorganger als zakenman. Hij is mede-oprichter van Kehilat HaCarmel, een Messiaanse gemeente op de berg Carmel in Noord-Israël en reikt uit naar Joden en Arabieren. Ook is hij directeur van de Mount Carmel School of Ministry (www.mountcarmelsom.com). Hij heeft een aantal boeken geschreven over de integratie van christelijke bedieningen in de maatschappij, en het samenkomen van Israël en de volkeren in Gods plan voor de eindtijd. Verder maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van Church Growth International, waar Dr. David Yonggi Cho voorzitter van is.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons