Kerkgangers zijn gezonder

Naar de kerk gaan is goed voor je, zegt Amerikaanse antropoloog

in Christelijk Nieuws

Wekelijks naar de kerk gaan is goed voor je gezondheid. Dat schrijft Tanya M. Lurhmann, een Amerikaanse antropoloog, in een column op de website van de New York Times. Daarin legt zij uit wat de voordelen zijn van het naar de kerk gaan.

Regelmatige kerkgang versterkt het immuunsysteem en verlaagt de bloeddruk. Het voegt twee tot drie jaar toe aan je leven. De relatie tussen kerkgang en gezondheid is echter niet helemaal duidelijk. Wel noemt onderzoekster Lurhmann een aantal mogelijke oorzaken.

Gezond gedrag
Kerkgangers hebben grotere sociale netwerken en ontvangen veel steun aan elkaar. Het valt de Amerikaanse onderzoekster op dat de kerkgangers daadwerkelijk en concreet in actie komen als ze iets voor de ander kunnen doen. Als andere mogelijke oorzaak noemt Luhrmann het gezonde gedrag: “Zeker, veel kerkgangers worstelen met gedrag dat ze zouden willen veranderen, maar gemiddeld gezien roken en drinken ze minder, gebruiken ze minder drugs en hebben ze minder wisselende seksuele relaties.

Psychische stress
Ook het geloof draagt bij aan het welzijn, maar dit gaat alleen op als de gelovige God als liefdevol en goed ervaart. Als voorbeeld noemt Lurhmann een studie naar het effect van gebed op psychische stress: “Als iemand God als 'afstandelijk' en 'liefdeloos' ervaart, zal de psychische stress bij meer gebed alleen maar toe te nemen. Een persoon die God ervaart als ‘dichtbij’ en ‘intiem’, zal juist minder ziek worden bij meer gebed.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons