"Goedbedoelde regeltjes belemmeren eenheid christenen"

Kees Goedhart op Pinkstersamenkomst Opwekking

in Mediatips

"De meeste verdeeldheid tussen de christenen wordt veroorzaakt door goedbedoelde, maar zelfbedachte regeltjes", sprak Pinkstervoorman Kees Goedhart tijdens de drukbezochte zondagse Pinksterbijeenkomst op Opwekking. "Die regels komen voort uit onze kennis van goed kwaad die we sinds de zondeval hebben. Ik wil los komen van die kennis van goed en kwaad. Kom tot de boom des Levens!"

Geen zon
Het weer op Opwekking was gelukkig wat opgeknapt, al bleef de door de weermannen aangekondigde zon achterwege. Desondanks was de ergste kou eraf en konden de tienduizenden bezoekers behalve in de grote tent ook massaal buiten zitten om de zondagse samenkomst bij te wonen.

Samensmelten
Terwijl het veld verder volstroomde werd er begonnen met ruim een uur samen zingen en aanbidden. Op dergelijke momenten lijkt de kerkelijke verdeeldheid in Nederland ver weg, en zie je de tienduizenden christenen op Opwekking samensmelten in eenheid. 
De voorzitter van de Stichting Opwekking, Kees Goedhart, appelleerde aan die eenheid, die volgens hem dichterbij komt als we menselijke regels niet langer tussen ons in laten staan:"Vroeger mocht ik niet fietsen op zondag en ook geen ijsje kopen en zo. Later was dat anders zonder dat iemand mij uitlegde waarom die regel opgeheven was. Zo hebben we te veel menselijke regels die verdeling zaaien tussen mensen. Laten we samen komen in de eenheid van de Geest."

Kennis van goed en kwaad
Sinds Adam en Eva gegeten hebben van de boom van kennis van goed en kwaad, denken we als mensen te weten wat goed en kwaad is. Dat is volgens Goedhart de essentie van de zondeval. "We hebben onze principes van goed kwaad tot norm verheven. Maar God hanteert andere normen." In die lijn begrijpen veel mensen niet dat God liefde is, omdat Gods liefde van een heel andere orde is dan het menselijke begrip dat gespiegeld is aan onze eigen normen voor goed en kwaad.

Gouden Kalf
Kees Goedhart illustreert dat aan de hand van een paar bijbelse voorbeelden: "Abraham moest dingen doen die wij met onze 'kennis van goed en kwaad' niet accepteren. Hij kreeg de opdracht van God om zijn zoon te offeren. Daar kunnen wij niet bij. Menselijk gezien is dat evident kwaad. Maar ook kreeg Abram de onmenselijke opdracht van God om zijn familie te verlaten en te gaan naar onbekend land. Vinden wij menselijk gezien onverstandig. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er een omstandigheid zou zijn waarin het goed is om je familie of vrienden te doden. Maar de levieten kregen die opdracht. Als straf voor het maken en aanbidden van het Gouden Kalf in de woestijn: dood je familieleden! Verschrikkelijk, maar naar Gods normen was dat goed."

Heilige Geest
Kees Goedhart hield de massa voor dat zij zich zo moeten laten vervullen door de Heilige Geest. Dan kom je los van de menselijke maat voor goed en kwaad en komt er ruimte voor eenheid in de Geest. "Veel goedbedoelde regels staan Gods leiding in de weg. De meeste verdeeldheid tussen christenen is veroorzaakt door onze kennis van goed en kwaad. Ik wil los komen van kennis van goed en kwaad: kom tot de boom des levens!"


Foto's: Chris van Beek en Leon Lekkerkerker 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons