BLOG | Hoe zag de vroege kerk eruit?

Blog van Reinier Sonneveld: 7 wetenswaardigheden over de eerste christenen

in Christelijk Nieuws

Afgelopen zondag was het Pinksteren. Dan vieren we dat de kerk ontstond. Hoe leefde die vroege kerk? Wat was er zo bijzonder aan ten opzichte van andere religies?

1. In alle religies waren offers gebruikelijk om de goden tevreden te stellen. Het christendom ziet Jezus echter als het ultieme offer en werd daarmee de eerste religie die niet meer offerde. In plaats van offers kwam het ‘avondmaal’ (ook wel: eucharistie of de heilige mis). Dat is een ritueel waarin de gelovigen brood eten en wijn drinken, dat symbool staat voor Jezus. Dit is dus een omgekeerd offer: de godenzoon Jezus biedt zich aan de mensen aan.

2. Nieuwe christenen lieten zich onderdompelen in water (dopen) om hun nieuwe leven in te luiden. Deze onderdompeling staat voor sterven (je oude leven ‘verdrinkt’ symbolisch in het water) en opstaan (je nieuwe leven begint symbolisch als je boven water komt). Dit werd elk jaar gedaan, met name op de ochtend van Pasen.

3. Alle actieve religies in die tijd bedienden verschillende goden, die zich volgens hun mythen veelvuldig misdroegen en ondergeschikt waren aan ‘Het Lot’. Het christendom beleed (net als het Jodendom) één enkele God, die volmaakte liefde is en boven alles staat.

4. De kerk bestond, anders dan de overige religies, voor de meerderheid uit vrouwen, ook in de hoogste posities. Vrouwelijke leiders kwam verder alleen voor in cultussen die exclusief voor vrouwen waren of in tempelbordelen.

5. De kerk was opvallend multicultureel: mensen van alle mogelijk achtergronden bleken zich er thuis te voelen. Daaronder waren ook veel slaven en arbeiders. Maar al in een vroeg stadium bekeerden notabelen en zelfs leden van het keizerlijke hof zich. Christenen noemden elkaar onderling ‘broer’ en ‘zus’: ze zagen hun groep als een nieuwe familie die oudere genetische en statusverschillen oversteeg. Daarom baden ze ook ‘Onze Vader die in de hemel is…’

6. Abortus en het te vondeling leggen van (meisjes)baby’s was een wijdverspreid verschijnsel in het Romeinse rijk. De christenen braken met deze gewoonte.

7. ‘Charity’, het geven van hulp aan zwakkeren, bestond alleen incidenteel in het Romeinse rijk en was zeker geen religieuze plicht. Je gaf alleen hulp binnen je netwerk van familie en vrienden. Het christendom vond het echter essentieel en zette voor het eerst hulpprogramma’s op voor weeskinderen, vondelingen, zieken zonder familie, armen, weduwen, gehandicapten en bejaarden.

 
Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons