BLOG | De grootste Bevrijdingsdag

7 overeenkomsten tussen de joodse en christelijke bevrijdingsdagen: Pesach en Pasen

Komende zondag 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Een maand geleden hebben we echter de bevrijding van de hele wereld gevierd: Pasen. Dat feest lijkt op het joodse bevrijdingsfeest Pesach.

Er zijn veel overeenkomsten tussen het joodse feest Pesach (hieronder cursief) en het christelijke feest Pasen. Ik noem er zeven:

1. Pesach is een jaarlijks herinneringsfeest voor de bevrijding uit de slavernij uit Egypte.

Ook bij Pasen hebben we jaarlijks een herinneringsfeest van hoe Jezus de mensheid van slavernij bevrijdde.

2. Pesach betekent ‘passeren’: de kwade engel gaat niet bij de Joden naar binnen. Het bloed van de lammetjes werd bij de allereerste Pesachviering op de deurposten gestreken: een bescherming tegen deze kwade invloeden. De Egyptenaren hadden die niet, waardoor al hun oudste zoons stierven.

Pasen is een verbastering van het woord ‘Pesach’. In het Grieks klinkt het ook als het woord voor ‘lijden’. Jezus is Gods eerste Zoon en hij sterft, maar dan plaatsvervangend: hij sterft in plaats van anderen. Sindsdien is zijn ‘bloed’, zijn lijden dus, een bescherming tegen de dood. De dood is sindsdien een doortocht naar het nieuwe leven in het Beloofde Land.

3. Meteen na hun ontsnapping uit Egypte, kwam de Farao de Joden achterna. De Rode Zee ging echter uiteen, zodat de Joden erdoorheen konden lopen. Het water sloot zich weer toen de Farao erachteraan ging, zodat hij verzwolgen werd. De Joden konden nu door naar het Beloofde Land.

Jezus trok (net als de Joden door de Rode Zee) door de dood hen en kwam veranderd terug toen hij opstond uit de dood. Gelovigen zijn sindsdien op weg naar de nieuwe toekomst, een wereld zonder verdriet.

4. Duizenden lammetjes werden geslacht om het kwaad te weren. Dit gebeurde rond 3 uur in de middag.

Jezus werd ‘geslacht’, rond 3 uur in de middag, als lam van God, om het kwaad te weren; sindsdien zijn geen dierenoffers meer nodig.

5. Het eerste Pesachfeest in Egypte was aan het eind van drie dagen duisternis.

Jezus stierf na drie uur duisternis.

6. Pesach herinnert een van de vele bevrijdingen van God uit een van de vele vormen van slavernij.

Pasen herinnert aan de definitieve bevrijding van God uit elke vorm van slavernij.

7. Joden buiten Israël zeggen tijdens de Pesachmaaltijd: “Volgend jaar in Jeruzalem!” De maaltijd betekent herinneren, maar ook vooruitzien: we zijn nog niet werkelijk in het Beloofde Land.

Pasen is voor christenen Jezus’ dood herdenken, maar ook vooruitzien: het kwaad is weliswaar verslagen, maar nog niet definitief verwijderd. De nieuwe toekomst staat klaar, maar moet nog arriveren.

Bevrijd?
Wat doe jij met Bevrijdingsdag? Heeft Jezus jou bevrijd?


Auteur: Reinier Sonneveld
Foto: een schaap voor de slacht tijdens Pesach 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons