Asiel geweigerd om twijfel bekering Iraniër

Staatssecretaris Fred Teeven twijfelt aan bekering tot christendom

in Christelijk Nieuws

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) heeft een asielaanvraag van een man uit Iran terecht geweigerd. Dat is vrijdag gebleken uit een uitspraak van de Raad van State. Teeven twijfelde aan de bekering tot het christendom die de Iraniër aanvoerde als grond voor zijn asielaanvraag.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ondervroeg de asielzoeker aan de hand van een vragenlijst over zijn geloofsovertuiging. De man kon de vragen - die zijn opgesteld in samenwerking met kerkelijke instanties en een belangenclub van christelijke asielzoekers - niet naar tevredenheid beantwoorden. Zo zei hij dat hij al in Iran was bekeerd tot het christendom, maar hij kon niet zeggen wie hem had gedoopt of in welke kerk dat was gebeurd. Ook kon hij geen christelijke feestdagen noemen en kende hij de betekenis van Pasen en Pinksteren niet.

Dat de Iraniër niet alleen op feitelijke vragen geen antwoord wist, maar ook niet op vragen van meer persoonlijke aard, maakte zijn relaas in de ogen van de staatssecretaris ongeloofwaardig. Zijn asielaanvraag werd daarom geweigerd.

Het beroep dat de Iraniër hiertegen aantekende, werd in eerste instantie toegewezen, maar is door de uitspraak van de Raad van State nu ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van de raad is geen beroep mogelijk.

Bron: ANP 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons