Twitter en Facebook verdringen stilte uit je leven

Conferentie over Sociale media in kerk en gezin

in Geloven

Sociale media spelen vandaag de dag een grote rol in onze samenleving. Zowel kind als ouder leven in een maatschappij waarin nieuwe media zoals Twitter en Facebook bijna onmisbaar zijn geworden. Stichting Mediawijzer organiseerde vrijdag een conferentie in Apeldoorn over dit veelbesproken thema, in relatie tot de kerk en het gezin. Welke kansen bieden de sociale media? En welke gevaren brengen deze met zich mee?

Volgens Dr. A. Huijgen, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Genemuiden, bieden sociale media zowel kansen als bedreigingen. Hij opent zijn betoog met het 'aardige' aan sociale media. "Het onderhouden van contacten is goed en sociale media kan hierin een extra bijdrage leveren." Als voorbeelden noemt hij een bijzonder pastoraal gesprek met een zendeling aan de andere kant van de wereld; speciale aandacht via Facebook voor iemand die in het ziekenhuis ligt of het creëren van nieuwe contacten buiten de gemeente. Ook bieden sociale media een uitgelezen kans om in contact met de jongeren te blijven. "Het minste contact met een jongere, die we anders niet bereiken, is al van enorme waarde".

Heavy user
Ook L. van der Tang, directeur van Vital Health te Ede, onderschrijft de nuttige aspecten van nieuwe media. "Zelf ben ik misschien wel een 'heavy-user'", merkt hij op wanneer hij zijn dagelijks gebruik van nieuwe media omschrijft. "Sociale media zijn een integraal onderdeel van onze maatschappij en onze levens geworden. De tijd dat we zeggen dat we hier niets mee te maken hebben is voorbij."

Keerzijde
Toch is de sociale media volgens van der Tang verre van neutraal. "De media leggen behoorlijk beslag op ons. Dit is een worsteling die vele christenen ervaren." Van der Tang noemt drie aspecten waar christenen op moeten letten in de omgang met Sociale Media.

  1. Strijd. "We worden door God geroepen om de zonde en wat hier de aanleiding van is te bestrijden. Iedereen heeft hierin natuurlijk zijn eigen keuze, maar je kunt misschien beter aan de veilige kant zitten, dan hier op een klakkeloze manier mee om te gaan."
  2. Stilte. "Tijden van stilte ontbreken steeds meer in onze levens. We gaan met volle hoofden naar bed en worden er weer mee wakker." Om in een gezonde relatie met God te kunnen leven is het ontzettend belangrijk om stil te kunnen zijn. "Naast Mozes, Samuel, David en Jozef, die door God in de stilte werden geroepen trok ook Jezus zich s'nachts terug om in gemeenschap met God te zijn. Gaan wij s'avonds, moe na een drukke dag, de bosjes in om ons in de stilte terug te trekken?"
  3. Structuur. Om met strijd en in stilte te kunnen leven hebben we patronen, ritme en regelmaat in het leven nodig. "Ook dit is een geweldige worsteling in een tijd waarin alles dynamisch, verassend en boeiend moet zijn."

Tweet
Ter afsluiting vatten de sprekers hun betoog samen in een 'tweet'. Huijgen deed dit met "Communiceer mee, maar bekwaam je intiem kapitaal" en van der Tang had met zijn "Strijd voor stilte" ook ruim voldoende aan 140 Twitter karakters.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons