Karen Armstrong: "Religie onmisbaar voor wereldvrede"

Debat in Domkerk in het kader van 300 jaar 'Vrede van Utrecht'

in Christelijk Nieuws

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik De Vrede van Utrecht, die afgelopen week 300 jaar geleden getekend werd, een beetje vergeten was. Na aanleiding van de festiviteiten rondom de Vrede van Utrecht werd in de Domkerk door Karen Armstrong en Awraham Shalom Soetendorp gesproken over vrede. Niet een vrede van lang geleden. Maar vrede voor hier en nu, vrede waaraan op zoveel plekken in de wereld behoefte is.

De Britse schrijver Karen Armstrong publiceert al jaren boeken over de grote wereldreligies en tracht bruggen te slaan tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen. Armstrong lanceerde - na het winnen van de prestigieuze TED-Award in 2009 - het 'Handvest voor Compassie'. "Omdat compassie de sleutel tot vrede zal blijken", aldus Armstrong, die in de Domkerk vol overgave haar boodschap van hoop liet horen. "Vrede is mogelijk en religie zal een essentiële rol moeten spelen".

Compassie
In alle grote godsdiensten komt de 'gulden regel' voor. In de Bijbel kennen we deze als 'Heb uw naast lief als uzelf'. Jezus benadrukte dit door zelfs op te roepen je vijanden lief te hebben. Dat betekent te allen tijde de ander zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Dat is compassie. Volgens Armstrong hebben we een duidelijke keuze: leggen we de nadruk op aspecten in onze tradities die spreken van uitsluiting en achterdocht óf focussen we op aspecten die onderlinge afhankelijkheid en de gelijkheid van alle mensen benadrukken. Compassie is het vermogen om je te verplaatsen in een ander, om het gezichtspunt van de ander in te nemen.
Awraham Shalom Soetendorp vulde Armstrongs betoog aan met verhalen uit zijn eigen traditie en voorbeelden van compassie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog - waar hij zijn eigen leven aan te danken heeft. De rabbijn is actief in de beweging One Voice waarbinnen hij vredesgroepen in Palestina en Israël samenbrengt.

Pijn
De boodschap van Armstrong en Soetendorp, die veel waardering voor elkaar toonden, is helder. De nood van de wereld vraagt dat we iedereen, dus ook onze vijanden, goed willen doen. Ons geloof roept ons op tot die liefde. Het is het besef dat de ander ook nood kent: immers alle mensen kennen pijn. Dit verbindt ons met elkaar. De ander lijdt, net als jij. Dit besef doet je met compassie naar de ander omzien.  
Een prachtige lezing en aftrap van de festiviteiten rondom De Vrede van Utrecht. Maar bovenal het besef dat compassie onze verantwoordelijkheid en daarmee de sleutel tot vrede is.

Het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong kun je hier tekenen.

Tekst & Foto: Miranda van Holland

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons