Geloof inspiratiebron voor Margaret Thatcher

in Christelijk Nieuws

De Britse oud-premier Margaret Thatcher is overleden. Dat heeft haar woordvoerder maandag gezegd. Zij is 87 jaar oud geworden. Gedurende de jaren 80 domineerde Thatcher de Britse en de mondiale politiek. Tegelijkertijd was zij ook actief bezig met haar christelijke geloof, dat zij beschouwde als datgene wat haar politieke keuzes en beleid vormgaf.

Zo zei ze over het christelijk geloof in een speech bij de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland in mei 1988 het volgende:

Mens zelf verantwoordelijk voor keuze tussen goed en kwaad
“Wat zijn dan de onderscheidende kenmerken van het christendom? Ze vloeien niet voort uit het sociale, maar uit het spirituele aspect van ons leven.” Thatcher onderscheidt vervolgens drie kenmerken die volgens haar belangrijk zijn. “Ten eerste, dat vanaf het begin, de mens door God is begiftigd met het fundamentele recht om te kiezen tussen goed en kwaad. Ten tweede, dat we gemaakt zijn naar Gods beeld, daarom wordt van ons verwacht dat wij onze eigen denkkracht en beoordelingsvermogen gebruiken bij het maken van die keuze, en verder, als we ons hart openen voor God, Hij belooft om te werken in ons. En ten derde, dat onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God (..) er voor koos om zijn leven te geven zodat onze zonden vergeven worden.”

Relevantie van het christendom ten opzichte van openbaar beleid
Volgens Thatcher ligt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament de nadruk op naastenliefde. Ten aanzien van de relevantie van christendom ten opzichte van het openbaar beleid zei zij in diezelfde speech dan ook het volgende: “Ik geloof dat door het samennemen van belangrijke elementen uit het Oude en het Nieuwe Testament, wij (…) de juiste grondbeginselen verkrijgen om zowel het economische als het sociale leven vorm te geven. Er wordt ons verteld dat we moeten werken en gebruik maken van onze talenten om welvaart te creëren. 'Als een man niet zal werken zal hij niet eten,' schreef Paulus aan de Thessalonicenzen. Inderdaad, overvloed in plaats van armoede heeft een legitimiteit die voortvloeit uit de aard van de Schepping.”

Eigen verantwoordelijkheid
Uit dit laatste komt ook haar kritiek op de verzorgingsstaat voort. Zo stelt Thatcher dat sociale en economische regelingen die niet gebaseerd zijn op de individuele verantwoordelijkheid van mensen, niets dan kwaad zullen doen. Thatcher erkent het belang van overheidsmaatregelen voor goede gezondheidszorg, pensioenen en hulp voor zieken en gehandicapten.  Maar maatregelen mogen nooit resulteren in het verdwijnen van eigen verantwoordelijkheid van mensen. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen daden. We kunnen niet de maatschappij de schuld geven, als we de wet overtreden. We kunnen gewoon niet de uitoefening van barmhartigheid en vrijgevigheid delegeren aan anderen”, aldus Thatcher.

Daarom moeten politici en andere wereldlijke machten volgens haar streven naar maatregelen die het goede in mensen naar boven brengt en het slechte in mensen bestrijdt.

 

De volledige speech is hier te lezen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons