Gedoopte ex-imam levert Koran in bij moskee

Noorderkerk-dominee Paul Visser over de doop van twee Vluchtkerkbewoners

in Christelijk Nieuws

De ex-imam die zich afgelopen zondag in de Amsterdamse Noorderkerk heeft laten dopen, heeft dat samen gedaan met een andere ex-moslim uit de Vluchtkerk. Dominee Paul Visser vertelt hoe hij deze doop heeft ervaren: "Het is een geschenk hierbij betrokken te zijn geweest. Ik heb gezien hoe de Geest alle grenzen doorbreekt."

De 37-jarige ex-imam - die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de media wil verschijnen - is één van de ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die op dit moment in de Vluchtkerk verblijft. Vooraf aan de Vluchtkerk woont de asielzoeker net zoals de meeste anderen ook in het tentenkamp in de wijk Osdorp. Daar neemt hij wekelijks deel aan een gebedsgroep van Hannie van der Weerd, onder Vluchtkerkbewoners ook wel bekend als 'sister of the refugees' (zuster van de vluchtelingen, red.). Zes maanden geleden krijgt de ex-imam in een visioen te zien wie Jezus is. Nadat hij wakker wordt, wekt hij ook zijn moslimvriend wakker en vertelt zijn bijzondere droom - waarop zijn vriend uiteindelijk ook christen wordt.

Argwanend
De afgelopen zes maanden hebben beide Vluchtkerkbewoners bijbelstudie gevolgd bij dominee Paul Visser. In eerste instantie is Visser wat "gezond argwanend: is dit geen bekering om uitzetting te voorkomen?" Visser heeft vaker met asielzoekers gewerkt en heeft daarbij verschillende positieve, maar ook negatieve ervaringen opgedaan.

Toch raakt Visser overtuigd van hun oprechtheid. "Ze hadden enorme honger en waren persoonlijk betrokken. Bovendien hebben ze mij ook geregeld gezegend bij de afsluiting van de catechisatie. Een bijzondere ervaring." Vlak voor de doop levert de voormalige imam zijn Koran in bij een Turkse moskee. "Het evangelie is nu voor hem de ware boodschap."

Geen vijandige sfeer
De sceptische reacties die volgen op de doop van de ex-imam, verbazen Visser niet. Toch wil hij even iets rechtzetten. Vanuit islamitische hoek wordt geklaagd dat de Vluchtkerkbewoners zijn gepusht zich te bekeren. "Daar klopt helemaal niets van. De diaconie van de PKN gaf aandacht en hulp zonder onderscheid. En de doop heeft juist in alle openheid plaatsgevonden. Achttien asielzoekers uit de Vluchtkerk hebben de doop- en belijdenisdienst bijgewoond, waarvan tien moslims. Er was geen vijandige sfeer, we hebben na de dienst samen een maaltijd gehad. Ze hebben de dienst als zeer bijzonder ervaren."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons