Blog van de week | Meer dan een kinderbijbel

Geloofsopvoeding vergt meer dan alleen lezen uit een kinderbijbel.

in Geloven

De blog 'christelijk opvoeden' kun je omschrijven als een handreiking voor ouders die hun kinderen met behulp van Gods Woord, de Bijbel, willen opvoeden.

Op het weblog vind je praktische tips als 'waar moet een goede kinderbijbel aan voldoen' maar ook verschillende dilemma's van het ouderschap worden besproken als 'hoe kan ik meer tijd doorbrengen met mijn kinderen'. Op het blog is ook een lijst met boeken te vinden waar ouders hun voordeel mee kunnen doen.

Wendy Born is de oprichtster van het blog. Haar motivatie om te bloggen omschrijft ze als volgt:
'Het is belangrijk om kinderen te helpen op de weg naar volwassenheid en zelfstandigheid, maar dit alleen is niet voldoende. Wij hebben onze kinderen als een geschenk van God gekregen en ik denk dat wij als ouders een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gekregen en in de opvoeding het evangelie centraal moeten stellen. Het opvoedingsproces is veel meer dan dat je je kind steeds vertelt wat het moet doen en denken. Het betekent dat je moet investeren in je kind, in een open en eerlijke communicatie die de betekenis en het doel van het leven aan het licht brengt. Je moet niet de weg wijzen als een bord dat langs de weg staat, maar als een gids die met de reizigers meeloopt. Als ouders kun je een gids zijn en hen naar de Here Jezus leiden.'


Naast het blog bestaat er sinds kort ook een facebookpagina. Hier kunnen ouders met elkaar verder praten over diverse onderwerpen. Ook kunnen ze binnen een besloten kring elkaar vragen stellen, ervaringen uitwisselen en adviezen geven.

Kijk hier voor het blog

Kijk hier voor de facebookpagina

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons