BLOG | Speelt Jezus nog een rol?

“We verliezen vermogen jongeren te verbinden met kern evangelie: Jezus zelf”

in Geloven

Ik moet u iets bekennen. Over mijn reis naar Tsjechië. Ik heb daar niet gedaan wat ik vorige week verteld had daar te doen. Sorry. Ik zou daar gaan praten over een jeugdwerkonderzoek wat in verschillende landen gehouden is, met een paar confronterende uitkomsten. Het onderzoek is misschien anderhalf keer langs gekomen in de gesprekken die we daar hadden over jeugdwerk. Ter mijn verdediging: het stond wel op de agenda en ik bepaalde die niet…

Eigenlijk voelde ik me er een beetje klein. Volgens mij was ik één van de weinigen aan tafel die geen ‘European director of something’ (Europees directeur van iets, red.) was. De meeste organisaties waren werkzaam in tientallen landen in Europa en bereikten daar letterlijk duizenden jongeren. Alleen dat was al inspirerend om mee te maken en van te leren.

Maar om meer redenen is het niet nutteloos geweest om daar eens aan te schuiven. Met z’n vijftienen hebben we nagedacht over wat er gebeurd op Europees niveau in het jeugdwerk. Door eens mee te kijken op de grote lijnen zie je wat er in je eigen land gebeurd vanuit een ander perspectief.

Eenheid
Zo werd bijvoorbeeld het belang van eenheid onderstreept: eenheid tussen verschillende kerken en organisaties. Daarbij werd verwezen naar Johannes 17. Jezus zelf bidt daar vlak voor zijn sterven voor de eenheid van zijn volgelingen en voor hen die door hun getuigenis tot geloof komen. In zekere zin voor ons dus.

Een goed punt, juist ook voor het Nederlandse landschap van jeugdwerkorganisaties. Hier lijkt het ‘samen voor iets gaan’ soms te worden beperkt door binnenkerkelijke obstakels, organisatorische belangen of financiële motieven. Zeker in crisistijd kan het zakelijke belang van een organisatie nog wel eens botsen met het geestelijke belang van het Koninkrijk. Een spannende zoektocht.

Levende relatie
Verder hebben we gezocht naar gezamenlijke startpunten voor het jeugdwerk op Europees vlak. Missionair-zijn en discipelschap waren daarbij veelbesproken thema’s. Het lijkt in de westerse kerk te gaan over het overdragen van christelijke waarden en steeds minder om de levende relatie met Jezus zelf.

Ik geloof dat de Fin in ons midden het zo omschreef: “De vraag rondom seks voor het huwelijk is niet ‘to do or not to do’ (doen of niet doen, red.). De vraag lijkt te zijn of je een fair-trade condoom gebruikt als je het doet.” Met andere woorden, we zijn het vermogen aan het verliezen om jongeren te verbinden met de kern van het evangelie: Jezus Christus.  

Gods Geest

Dat laatste werd met pijn in het hart geconstateerd aan deze tafel. Tegelijk werd er met vuur in de ogen gepraat over mogelijkheden om daar een keer in te brengen. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest.  


Auteur: André Maliepaard - @Malii_p

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons