BLOG | Koningslied in alle kerken

KlaasJan Baas ziet overeenkomsten met psalm 121

in Christelijk Nieuws

Ja, ik was ook sceptisch over het Koningslied. Taalkundig een draak. Inhoudelijk niet meer dan een feelgood nummer. Wat wordt er nou helemaal gezegd in het lied? Die perspectiefwisselingen maken het veel te complex. Wie zingt dit lied nu voor wie? Waken wij als Willem slaapt? Of andersom? Onzin natuurlijk!

“Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zolang als jij leeft”

En toch ben ik om: Het is een fan-tas-tisch lied en we moeten het allemaal gaan zingen. En met ‘wij’ bedoel ik: in elk geval alle gelovigen van Nederland.
Opeens brak het licht door: het is een bewerking van een psalm, en dus een zegenbede voor de nieuwe koning. John Ewbank heeft niet alleen de melodie ‘gejat’ uit het kerkelijk repertoire (10.000 reasons van Matt Redman), maar hij heeft ook heel goed naar psalm 121 gekeken. Natuurlijk is psalm 121 geschreven in het Israël van 3000 jaar geleden – voor het koningslied is dat wat aangepast aan het Nederland van nu: De allesverzengende zon en de ongrijpbare maan zijn vervangen door de oer-hollandse regen en wind. Maar verder kan ik er niet om heen: de essentie van beide liederen is hetzelfde. Kijk maar:

En ook deze strofe heeft is van bijbelse allure:
Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als jij leeft

Het zijn epische teksten, die mensen niet waar kunnen maken. Het volk niet voor de koning, en ook niet andersom. Zeker niet met het moderne koningsschap dat geen enkele bescherming biedt. Dat komt alleen God toe. En daarom ben ik dit lied gaan waarderen – als ik het met die zegenende intentie zing.

Sterker nog: ik zou willen dat de kerken dit lied omarmen. Dit lied mag van mij in het nieuwe Liedboek (waar nu toch over vergaderd wordt). Of een nieuwe Opwekkingsbundel.
En laten we in alle kerken komende zondag dit lied als zegenbede toezingen aan onze nieuwe koning – Willem-Alexander, bij de gratie Gods.

Door de regen en de wind
Zal de Heer naast u blijven staan
Hij beschermt u tegen alles wat komt
Hij zal waken als u slaapt
Hij behoedt u voor de storm
Houdt u veilig, zo lang als u leeft


Gebruikte bijbelvertaling: Groot Nieuwsbijbel (Herziene versie 1996)

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons