BLOG | Jeugdwerk: zaak van hoofd of hart?

Blogger André Maliepaard: “Kun je onderwijsprincipes toepassen op jeugdwerk?”

in Geloven

Als betrokken vader bij het onderwijs van mijn kinderen raakte ik afgelopen week verzeild op een ouderavond van hun school met de titel: boeiend onderwijs in deze tijd. Op deze avond sprak Jan Jutten. Ik had echt nog nooit van die man gehoord, misschien logisch, omdat de onderwijswereld niet echt mijn wereld is. Maar wát een inspirerend verhaal hield hij.

De ene oneliner na de andere strooide hij uit over de honderdvijftig ouders die bij elkaar waren in de aula van de school. “De meeste van uw kinderen leren voor een beroep dat nog niet bestaat!”, “De gemiddelde zaterdagkrant bevat meer informatie dan een persoon in de middeleeuwen in zijn hele leven te verwerken kreeg!”, “De beschikbare informatie verdubbeld elke twee jaar!”. Ik smul van die feitjes en was dus driftig aan met meepennen.

Vier aspecten van goed onderwijs
Uiteindelijk was dat de inleiding om een stap dieper te gaan en deelde hij vier aspecten van goed onderwijs. Goed onderwijs heeft allereerst betekenisvol enthousiasme nodig, met andere woorden: passie. Ten tweede moet de onderwijzer gebruik maken van recente inzichten om tot zijn doel te komen; dus kijken naar nieuwe kennis over leren. Als derde moet het leren voor het leven zijn, dus duurzaam. En tot slot hield Jan Jutten een pleidooi om kinderen het geheel te laten zien, want het geheel helpt begrijpen.

Inzichten voor jeugdwerk
Enthousiast over de aspecten die hij deelde over het bereiken van de volgende generatie, deelde ik dat op Facebook, met de vraag: wat kunnen wij met deze inzichten voor het jeugdwerk in de kerk? Gaat dit ons helpen het geloof door te geven aan onze kinderen? Het antwoord werd een beetje gegeven door mijn volgers: ja en nee.

Iemand schreef: “Is het niet zo dat de uitgangspunten van zijn didactiek gericht zijn op de ontwikkeling van het brein, waarbij het hart ook aangesproken wordt. Jeugdwerk zou, naar mijn idee, meer gericht moeten zijn op het hart, waarbij het brein vaak (misschien wel veel te veel) meegenomen wordt. Het gaat erom Christus te laten zien. Net even anders.”

Terwijl iemand anders daar het volgende geluid tegenover zette: “Als je bedenkt dat het hem gaat om vakmanschap en passie dan is het volgens mij heel goed toepasbaar in het jeugdwerk! We hebben de jongeren iets te vertellen wat heel belangrijk is en als we dat goed (met vakmanschap en vol passie) doen zal dat meer overkomen.”

Vooralsnog heb ik voor mezelf het boek van hem maar eens geritseld en ga ik me er eens verder op inlezen. Ik heb het idee dat ik van zijn tips voor een optimaal lerende school ook nog wel iets kan leren.


Auteur: André Maliepaard – @Malii_p

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons