BLOG | Homo's en Duitsers bij Pesachmaaltijd

Israel 65 jaar: Jolande Uringa blogt over 'Geloven in Israël'

in Christelijk Nieuws

De staat Israel is bijna 65 jaar oud. En hoewel ik die respectabele leeftijd nog lang niet heb bereikt en nog geen honderdste ervan in deze staat woon, merk ik voldoende op hoe dit land zoekende is - en langzaam maar toch verandert.

Zo kreeg ik vorige week een uitnodiging voor de Seder-avond tijdens Pessach, het feest van de uittocht uit Egypte. Een feest in een synagoge notabene! Ik - als christen in een joods gebedshuis - deelde de maaltijd met het volk dat ooit (en nog steeds) vol argwaan tegenover ons christenen stond. Maar vanavond niet. Integendeel, samen met mijn tafelgenoten deelde ik de rituelen, zoals God ze beschrijft in Exodus. Achter elkaar aten we het ongezuurde brood (matze), de bittere kruiden en het zoet. We zongen met begeleiding van een elektrisch keyboard tientallen vrolijke liedjes in het Hebreeuws. Mijn tafelgenoten deelden met mij de vertellingen over de tien plagen, die speels werden uitgebeeld met rondvliegende nep-sprinkhanen en kikkers en wijn dat bij het water werd gevoegd. Aan creativiteit ontbrak het zeker niet: je zou denken dat ze het voor de kinderen deden, zoals ik vroeger het 'kinderkerstfeest' kado kreeg, maar niets is minder waar. Er was geen kind te bekennen.

Veto
Overigens was ik niet de enige gast. Tegenover mij zat een homo-paar uit Amerika dat enkele maanden geleden naar Israel was geëmigreerd. Maar ook zij waren blijkbaar net zo welkom in het joodse gebedshuis. Naast mij zaten drie Duitse gasten; waarom dat gevoelig kan zijn hoef ik vast niet uit te leggen. En dat is helemaal opmerkelijk omdat de gastheer een Rabbijn was, die ooit niet veel van Duitsers moest hebben. Bij de oprichting van de christelijke stichting waar ik werk, sprak hij zijn veto uit: er zouden geen Duitsers mogen wonen. Dat veto hield stand tot halverwege de jaren zeventig.

Derde generatie
Ik kan slechts over een klein gedeelte van de 65 jaar Israel meepraten. Maar wat ik zie is een land dat decennia lang haar identiteit vormde uit het verleden. De gezamenlijke wonden van de holocaust en de gezamenlijke emigratie naar het land Israel. Maar inmiddels is een derde generatie aan het woord; een generatie die de holocaust slechts van overleveringen kent. Voor deze generatie is het verleden alléén niet meer genoeg om te kunnen spreken van een gezamenlijke identiteit. Zij zoeken naar nieuwe vormen en daarbinnen ontstaat ruimte voor anderen. Ook voor christenen. Mijn aanwezigheid in de synagoge, samen met homo's en Duitsers, liet een glimp zien van de staat Israel, die worstelt met een zwaar verleden maar nieuwe kansen aangrijpt voor de toekomst.  

Elfde plaag
De maaltijd was zo'n kans. En niet eens een heel vreemde, want we delen immers met de viering van Pessach een gemeenschappelijk verleden: de uittocht uit Egypte, de rituelen en de plagen. In voor- en tegenspoed, zou je zeggen. Tot er kortsluiting ontstond in de keuken, het licht uitviel en de airco boven ons hoofd begon te lekken. Dat zal de elfde plaag zijn geweest. Het werd tijd om naar huis te keren...

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons