BLOG | Gij zult echtbreken...

...en 19 andere grappige voorbeelden van misdrukken en zetfoutjes in de Bijbel

In elke Bijbel staan kleine misdrukken en zetfoutjes. Vroeger was dat nog erger, omdat elke letter stuk voor stuk handmatig moest worden geplaatst. Hieronder de grappigste voorbeelden.

De zogenaamde ‘Fool-bijbel’ uit 1601 heeft bij Psalm 14:1 staan: “The fool hath said in his heart, there is a God.” (De dwaas zegt in zijn hart: er is een God) Oeps. Dat had natuurlijk ‘no God’ moeten zijn. De drukkers kregen de destijds gigantische boete van drieduizend pond en alle exemplaren werden vernietigd.

De ‘Basketball-bijbel’ uit 1611 heeft bij Exodus 38:11 bij een beschrijving van de tabernakel ‘hoopes’ (hoepels) waar ‘hookes’ (haken) had gemoeten.

De ‘Printers-bijbel’ uit 1612 verwart in Psalm 119:161 ‘printers’ met ‘princes’: “Printers have persecuted me without cause” (drukkers hebben me zonder reden vervolgd). Logisch dat ze je vervolgen, met dat soort fouten!

De ‘Praise-bijbel’ uit 1613 heeft in 1 Korintiërs 11:17 de ‘not’ achter ‘I praise you’ vergeten. Dan krijg je: “Ik kan u prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed.”

De ‘Judas-bijbel’ stamt uit 1613 en heeft “Then cometh Judas with them” (vervolgens kwam Judas met hen) in Matteüs 26:36 waar ‘Jezus’ de bedoeling was.

De beroemdste misdruk is de ‘Wicked-Bijbel’ uit 1631, waar ‘not’ is weggelaten uit het zevende gebod in Exodus 20:14. “Gij zult echtbreken”, staat er nu.

De ‘Religious-bijbel’ uit 1637 kent in Jeremia 4:17 “She hath been religious against me” (ze is religieus geweest tegen mij) in plaats van ‘rebellious’ (opstandig).

De ‘Forgotten-bijbel’ uit 1638 leest bij Lucas 7:47 dat zonden zijn ‘forgotten’ (vergeten), maar ‘forgiven’ (vergeven) is de bedoeling.

Misschien is dit wel de grappigste: de ‘Vexing wives-bijbel’ uit 1638. In Numeri 25:18 gaat het over ‘they vex (ergeren) you with their wives’, maar er had ‘wiles’ (bedrog) moeten staan. Blijkbaar een drukker met een lastige echtgenoot!

In de ‘More sea-bijbel’ uit 1641 is de ‘no’ vergeten in Openbaring 21:1, zodat er nu staat: ‘And there was more sea’ (En er was meer zee).

De ‘No miracle-bijbel’ uit 1658 heeft ook zo’n soort vergissing bij Johannes 7:31, waar staat dat ‘will he do no miracles’ (geen wonderen) terwijl ‘do more miracles’ (meer wonderen) de bedoeling was.

Ook bijzonder grappig is de ‘Cannibals-bijbel uit 1682, waar in Deuteronomium 24:3 de ‘h’ vergeten is en er nu staat: ‘if the husband ate her’ (als de man haar at).

De volgende fout werd laat ontdekt, pas nadat 8000 exemplaren al waren verspreid. Bij Jeremia 31:34 zouden de vrome huisvaders in deze ‘Sin-Bijbel’ uit 1716 dan lezen: ‘Sin on more’ (zondig nog meer). Je kunt raden welke twee letters omgedraaid waren. Oeps!

De ‘Vinegar-bijbel’ uit 1717 heeft in het kopje bij Lucas 20 dat het om de ‘Parable of the Vinegar’ (gelijkenis van de azijn) zou gaan en niet ‘Vineyard’ (wijngaard). Deze drukker was vast in een zure bui.

De ‘Child killer-bijbel’ uit 1795 zegt in Marcus 7:27: ‘Let the children first be killed’ (laat de kinderen eerst worden gedood) en er moest ‘filled’ staan (ze moeten als eerste genoeg te eten krijgen).

In 1806 kwam de ‘Standing fishes-bijbel’ uit, zo genoemd omdat er Ezechiël 47:10 “The fishes shall stand” (de vissen zullen staan) heeft, in plaats van ‘fishers’ (vissers).

De ‘Wife hater-bijbel’ uit 1810 (wat hebben die drukkers toch met hun vrouw?) leest in Lucas 14:26 ‘hate… his own wife’ (haat zijn eigen vrouw) en dat had ‘life’ (leven) moeten zijn.

De ‘Camels-bijbel’ uit 1823 is al net zo vrouwonvriendelijk, omdat er in Genesis 24:61 voor ‘damsels’ (juffers) ‘camels’ (kamelen) staat.

Dan maken we een grote sprong naar 1944, de ‘Owl husband-bijbel’, waar het in 1 Petrus 3:5 gaat over vrouwen die moeten gehoorzamen aan hun ‘owl husband’ (uil-echtgenoot) en de bedoeling was natuurlijk ‘own’ (eigen).

In 1966 – de flowerpower tijden – kwam de ‘Pay for peace-bijbel’ (betaal voor vrede) uit, waar in Psalm 122:6 de ‘r’ vergeten is uit ‘Pray for peace’ (bid voor vrede).

Nederlandse vertaling
Welke misdrukken heb jij gevonden in je Nederlandse vertalingen? 


Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons