BLOG | De traditie van de kat aan het touwtje

Blog van missionair werker Matthijs Vlaardingerbroek

Eeuwen geleden was er eens een rabbi. Elke keer als hij ging zitten om onderwijs te geven, begon de kat in het huis te miauwen. Dit tot grote frustratie van de rabbi. Uiteindelijk was de rabbi het zat.

Miauwen
Hij besloot dat de kat voortaan, als hij onderwijs ging geven, in de keuken vastgebonden moest worden. En zo gebeurde het. Elke week als de rabbi les ging geven, werd de kat aan een touwtje in de keuken vastgebonden.

Geen risico
Na een aantal jaren ging overleed de rabbi en daarna stierf ook de kat. Er kwam een nieuwe rabbi en een nieuwe kat. Deze kat miauwde niet elke keer als de rabbi ging lesgeven, maar de mensen wilden liever geen risico nemen. Dus werd ook deze kat elke week met een touwtje in de keuken vastgebonden. Uiteindelijk ging ook deze kat dood en kwam er weer een nieuwe kat. De discipelen van de rabbi waren tegen deze tijd zo gewend aan het vastbinden van de kat in de keuken, dat ook deze kat elke week automatisch in de keuken werd vastgebonden voordat het onderwijs begon.

Zo ging dat eeuwen door...

Theologische betekenis
Vandaag de dag wordt er nog steeds een kat in de keuken vastgebonden voordat een rabbi onderwijs gaat geven. Maar dat niet alleen. Er zijn ondertussen boekenkasten vol theologische boeken geschreven over de spirituele en theologische betekenissen van het vastbinden van de kat in de keuken.

Wij toch niet
Gelukkig doen wij als christenen niet aan dit soort gekkigheid mee…
Nee, toch?

Of zijn er in de kerk ook allerlei tradities omgebouwd in theologische stelligheden, zonder dat iemand ook maar weet hoe dit ooit begonnen is?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons