BLOG | De crucifix klopt niet!

9 feiten over kruisiging in de tijd van Jezus

Een crucifix is een beeld of afbeelding van de gekruisigde Jezus. Deze hangen in veel kerken en huizen en christenen gebruiken ze bij het mediteren en bidden. Veel details kloppen echter niet.

Dat komt onder andere omdat de oervorm van de crucifix uit de Middeleeuwen stamt, toen er nog minder feiten bekend waren over kruisigingen. Negen feiten op een rijtje over kruisiging in de tijd van Jezus:

1. Boven Jezus hangt een bordje met slechts vier letters, INRI. Dit is een afkorting van de beginletters van het Latijn voor ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. De Bijbel zegt dat Pilatus deze tekst boven Jezus hing in drie talen (het Latijn, Grieks en het Hebreeuws) en bovendien uitgeschreven.

2. De spijkers gingen niet door de handen bij deze straf, maar door de polsen. De handen scheuren uit onder het gewicht van het lichaam, in de polsen zitten sterkere botten.

3. Over de handen en voeten werd waarschijnlijk een plankje mee gespijkerd, zodat de veroordeelde zich niet kon lostrekken.

4. Jezus had geen lang haar, want mannelijke Joden uit die tijd droegen kort haar.

5. Jezus was niet dun en uitgemergeld, omdat hij goede maaltijden had en zelfs ‘veelvraat’ werd genoemd.

6. Gekruisigden hingen niet met een keurig lendendoekje voor, maar werden naakt opgehangen. Zo was de schande des te erger en moesten ze bijvoorbeeld hun uitwerpselen laten lopen.

7. Kruisen konden allerlei vormen hebben: als een +, een Y of een X. In oude bronnen wordt het meest de I-vorm en T-vorm genoemd. Daaraan hing Jezus dan ook waarschijnlijk.

8. Kruisen waren meestal kort en de slachtoffers hingen op ooghoogte, zodat het des te vernederender was en omstanders ze ook konden aanraken.

9. De spijkers door de voeten gingen niet van voren in de voeten, maar meestal vanaf de zijkant door de hielen.

Heb jij afbeelding van Jezus?
Wat denk jij? Wat heb jij aan een afbeelding van Jezus? Helpt dat bij het bidden bijvoorbeeld?


Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons