“Banden met Israël beperken of bevriezen”

Adviesorgaan kabinet: ga gesprek aan met Hamas

in Christelijk Nieuws

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) stelt dat Nederland de economische en militaire betrekkingen met Israël moet beperken of zelfs bevriezen. De AIV is een van de belangrijkste Nederlandse adviesorganen voor buitenlands beleid. In het advies staat verder dat: "Het Westen kan gesprekken met de Palestijnse organisatie Hamas niet langer uit de weg gaan."

Het advies van de AIV is opvallend scherp van toon. De strengere politiek tegenover Israël is een reactie op de aanhoudende vestiging van nederzettingen in de bezette gebieden. De Adviesraad wil het vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten stimuleren. Zo zou de Europese Unie het verbod op het voeren van gesprekken met de Palestijnse organisatie Hamas moeten opheffen. Hamas staat nu nog op de zwarte lijst met terroristische organisaties.

Oud VVD-politicus en minister Frits Korthals Altes is één van de opstellers van het advies. Volgens de voorzitter Alfred van Staden, die onder anderen het rapport samenstelde, hebben westerse landen “te lang een houding van gedogen” aangenomen tegenover Israël. EU-verklaringen en resoluties van de Veiligheidsraad spreken wel veel woorden maar volgens de AIV ontbreekt het nog aan daden.

De adviesraad stelt dat de “historische banden en verbondenheid met Israël geen reden zijn Israel te ontzien op het punt van het schenden van rechtsregels”. Volgens de AIV is er voor een vredesregeling allereerst een rol weggelegd voor de Verenigde Staten. Toch kijkt het Nederlandse kabinet steeds meer naar de Europese Unie, mocht het de Verenigde Staten niet lukken. De EU zou kunnen aansturen op een “zelfstandig beleid” met “het internationale recht als solide basis”. Nederland komt er zelf maar bekaaid af in het advies: “er is een beperkte rol weggelegd voor Nederland binnen het vredesproces”.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons