"Was moeder Teresa wel zo heilig?"

Canadese studie tast het bestaande beeld aan van moeder Teresa

in Christelijk Nieuws

Moeder Teresa is voor velen nog steeds het icoon van naastenliefde. Met haar werk onder de allerarmsten in Calcutta, inspireerde zij talloze mensen over de hele wereld om zich ook in te zetten voor deze groep mensen.

Maar de Canadese onderzoekers Dr. Serge Larivee en Dr. Genevieve Chenard komen met conclusies die het beeld lijken aan te tasten. 'Ze was alles behalve een heilige. Zij was gul met gebeden, maar gierig met het besteden van de vele miljoenen die zij met haar fondsen binnenhaalde', aldus The Times of India. 

Niet goed omgaan met geld 
De twijfels over haar omgaan met geld lijken te worden bevestigd door het gegeven dat er geld verdween naar 'geheime bankrekeningen', zegt het onderzoek. 

Slechte zorg
Ook is er kritiek op de slechte kwaliteit en de hygiëne van de zorg. Terwijl ze zelf tijdens haar ziekte verbleef in een modern Amerikaans ziekenhuis. 

Deze vergelijkingen suggereren oneerlijkheid, onkunde en zelfs frauduleus gedrag, maar toch zegt Chenard in het filmpje dat ze dit ongetwijfeld met de beste bedoelingen heeft gedaan. 

Hype maken en afbreken
Paul Raushenbush, journalist van The Huffington Post, vindt het vooral leerzaam wat we hiervan kunnen leren als het gaat om het creëren van een hype. In onze tijd creëert de media een hype rondom mensen om het vervolgens weer af te breken. Chenard zegt dat ook het Vaticaan hieraan meewerkt. 

Geen snelle conclusies
Raushenbush waarschuwt om te snel conclusies te trekken. Moeder Teresa is voor velen een bron van inspiratie geweest en ze heeft ook daadwerkelijk haar leven geleefd onder de allerarmsten van de wereld. 

Verheerlijken we teveel het lijden?
Het meest boeiend vindt hij de theologische vraag die minder aan bod komt in het onderzoek: "doen wij wel genoeg om het lijden van deze mensen te verlichten of zijn we teveel bezig om het lijden te verheerlijken?" Dat is een vraag die we onszelf mogen stellen, aldus Raushenbush.

Al eerder te snelle conclusies
Dat we niet te snel moeten zijn met conclusies, bleek ook toen het boek met dagboekfragmenten verscheen waarin ze schrijft: 'ik voel dat God me niet wil, dat God God niet is, dat God niet bestaat.'

Geloofsafval of geloofstrijd?
Sommigen waren er snel bij om dit als belijdenis van geloofsafval te zien. Toen deze uitspraken later door deskundige in hun context werden gezien, was de conclusie eerder, dat moeder Teresa met deze woorden eerlijk uiting gaf aan haar geloofsstrijd in haar relatie met God. De ervaring van twijfel en de ervaring van Godsverlatenheid kwam voor bij meer geloofshelden.

Gretigheid
Blijkbaar is er een gretigheid om mensen van hun voetstuk te stoten. Anderzijds is er ook een gretigheid om mensen op een voetstuk te plaatsen en de eer voor mensen groter te maken dan het in werkelijkheid is. 

Eer aan God
Boeiend is dat moeder Teresa net als veel bijbelse voorbeelden niet hoog opgaf van haar inzet voor de medemens, maar zich bewust was van haar onvolmaaktheid en dat er een God was die haar hielp. Ook al waren er momenten dat ze hem niet kon ervaren:

"Ik ben niets; ik ben slechts een instrument, een dun potlood in de hand van de Heer waarmee Hij schrijft wat Hem aanstaat. Hoe onvolmaakt wij ook mogen zijn, Hij schrijft altijd mooi."

Uit: Moeder Teresa, haar leven en werk in woord en beeld. Servire 1997

 

bron: The Times of India en Huffington Post
foto: anpfoto.nl

Moeder Teresa

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons