"Schrappen verbod op godslastering onnodig"

Verbod op godslastering is einde nabij, Bond tegen het Vloeken wil artikel graag behouden

in Christelijk Nieuws

De Tweede Kamer gaat een oordeel vellen over (het afschaffen van) het verbod op godslastering. Woensdagavond is het eerste deel van een debat erover, maar de zaak is eigenlijk al bekeken. Een meerderheid van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks is voor afschaffing. De Bond tegen het Vloeken is er niet blij mee, het Humanistisch Verbond ziet de afschaffing helemaal zitten.

Het verbod op smalende godslastering werd ingevoerd in 1932, en leidde in Nederland in 1966 tot de laatste rechtszaak. Na de moord op Theo van Gogh overwoog toenmalig minister Donner de wet weer nieuw leven in te blazen. Daarop diende voorzitter van het Humanistische Verbond Boris van der Ham - destijds D66-Kamerlid - een initiatiefwetsvoorstel in om de wet juist te schrappen. Hij deed dit toen samen met VVD en SP. Van der Ham is daarom blij dat Jan de Wit (SP) en Gerard Schouw (D66) opnieuw de afschaffing hebben voorgesteld.

Achterhaald
De VVD vindt het verbod "achterhaald, ouderwets en overbodig", benadrukte liberaal Joost Taverne dinsdag. Groepsbelediging wegens overtuiging is immers ook al strafbaar, zegt hij. Martijn van Dam van de PvdA zegt dat je toch al niet mag aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Een aparte bescherming van een categorie is verder niet wenselijk in een rechtstaat waar iedereen gelijk is, vindt hij.

Moreel ankerpunt
"Maar met het schrappen van het artikel verliest de Nederlandse samenleving een moreel ankerpunt in de wetgeving", treurt de Bond tegen het Vloeken. "Het schrappen zou opgevat kunnen worden als een vrijbrief om te vloeken." Terwijl het behouden van het verbod in de ogen van de organisatie geen overlast geeft. Van Dam denkt daar anders over: ,,Er wordt toch weleens aangifte gedaan.'' Dat maakt volgens hem de vrijheid van meningsuiting toch wat minder dan gewenst.

Het verbod is volgens de Bond tegen het Vloeken echter ook een erkenning van verschillen tussen geloven en tussen gelovigen en niet-gelovigen, en het feit dat daar allemaal plaats voor is. Dat is iets waar we trots op moeten zijn, vindt de Bond.

De Bond, die volgens eigen zeggen 30.000 donateurs telt en tien medewerkers, gaat door in de strijd om de publieke opinie. De club rijdt al met een bus door het land en gaat dat nog vaker doen. Tijdens de gesprekken bij de bus hoort de bond veel klachten over het gebrek aan respect voor elkaar en de onderlinge omgang.

Geen aparte status
Het Humanistisch Verbond vindt het zowel nationaal als internationaal van belang dat er een einde komt aan het verbod op blasfemie. Voorzitter Boris van der Ham: "In veel landen wordt het verbod op godslastering aangegrepen om vrijheid van meningsuiting in te perken. Over elke opvatting moet publiek debat mogelijk zijn. Religie moet hierin geen aparte status hebben. Als op de vrijheid van meningsuiting wordt ingeboet, zullen niet de beste bijdragen in het publieke debat meer klinken, maar slechts de minst controversiële."


Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons