Open Doors in actie voor christenen in Syrië

150.000 christenen zijn vluchteling in eigen land

in Christelijk Nieuws

Christenen in Syrië vormen een zeer kwetsbare groep in de burgeroorlog die het land teistert. Dat meldt Open Doors. 150.000 christenen zijn vluchteling in eigen land en de druk op de kerk neemt snel toe.

“Christenen in Syrië bevinden zich tussen hamer en aambeeld”, zegt de directeur van Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen. “Net als miljoenen andere Syriërs hebben christenen dagelijks te maken met geweld en gebrek aan voedsel, medicijnen en onderdak. Maar steeds vaker zijn christenen slachtoffer van radicale opstandelingen. De kerk is in serieus gevaar.” Open Doors biedt hulp aan deze vluchtelingen.

Voedselpakketten

Van de 1,7 miljoen christenen die Syrië voor het begin van de burgeroorlog telde, bevinden zich naar schatting nog 1,5 miljoen in Syrië zelf. “Daarom is het van belang dat wij in Syrië zelf actief zijn. Veel christenen willen in Syrië blijven, maar het wordt voor hen steeds moeilijker om dat vol te houden. Via de lokale kerken voorzien we vele duizenden vluchtelingen van voedselpakketten, medicijnen, geestelijke hulp en een bijdrage in huisvesting.”

Focus

Open Doors werkt in Syrië nauw samen met tal van kerkgenootschappen. Kerken verspreiden zelf de hulpgoederen onder vluchtelingen die deze het meest nodig hebben. “Daarbij ligt de focus in het bijzonder op christenen”, aldus de directeur van Open Doors. “Maar iedereen die aanklopt en voor hulp in aanmerking komt wordt geholpen, ongeacht zijn levensovertuiging.”Irak
Open Doors heeft al jarenlang contact met christenen in Syrië, en biedt sinds 2012 hulp in nauwe samenwerking met de kerken. “Deze kerken hebben ons gevraagd om te helpen in het uitbreiden van die hulp”, zegt de directeur. “Juist nu is het van belang om hen terzijde te staan. De situatie in Syrië begint helaas steeds meer te lijken op die in Irak. Ook daar had de kerk door de eeuwen heen een zichtbare rol in de samenleving, maar sinds de val van Saddam Hussein is de kerk in dat land gedecimeerd. Samen met de Syrische kerken willen we er alles aan doen om christenen in Syrië te helpen.Sharia
Radicaal-islamitische opstandelingen willen de Sharia invoeren en van Syrië een volledig islamitische staat maken. Daarin is geen plaats voor de kerk, hoewel die al sinds het ontstaan van het christendom een belangrijke rol speelt in Syrië. Daarnaast zien criminelen in christenen een makkelijk doelwit, omdat christenen de wapens niet oppakken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons