Open brief voor vrijheid van wetenschappers

Pleidooi van 27 hoogleraren na het aftreden van professor Van Schayck

in Geloven

27 hoogleraren pleiten in een open brief voor de vrijheid van wetenschappers om hun persoonlijke opinies te verwoorden. Aanleiding voor deze oproep is de commotie die is ontstaan na uitspraken van professor Van Schayck is een persoonlijk getint filmpje.

De hoogleraren, waaronder enkele Spinozaprijswinnaars, zijn verontrust dat het volgens sommigen niet is toegestaan dat een wetenschapper in een persoonlijk verhaal zijn opinie geeft naar aanleiding van zijn eigen ervaringen. Dit kan erin resulteren dat een wetenschapper in het openbaar alleen mag spreken over de huidige stand van zijn eigen vakwetenschap. Dat zou de vrijheid van meningsuiting voor wetenschappers sterk beperken.

De ondertekenaars, die allen binnen 24 uur gereageerd hadden, pleiten ervoor om goede wetenschap te bevorderen en tegelijkertijd de individuele wetenschappers hun persoonlijke vrijheid te gunnen. Goede wetenschap laat die ruimte.

De commotie was ontstaan door uitspraken van professor Onno van Schayck over zijn ervaring van een wonder.

De negatieve aandacht in de media was voor Van Schayck een belangrijke aanleiding om af te treden als directeur van Caphri, een groot onderzoekscentrum voor eerstelijnsgezondheidszorg en preventie. "Ik wil voorkomen dat Caphri mogelijk hierdoor schade lijdt", was zijn verklaring.

Met deze open brief krijgt Van Schayck de steun van 24 collega-hoogleraren.

De volledige tekst van de open brief is te vinden op de website van ForumC

bron: ForumC - www.geloofenwetenschap.nl

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons