Historische kerkinterieurs dreigen te verdwijnen

Meubilair wordt er vaak uitgesloopt voor concerten en evenementen

in Christelijk Nieuws

"Oude kerken zijn een driedimensionaal archief", zegt de Groningse universitair docent Justin Kroesen. Juist daarom maakt hij zich zorgen nu kerkgemeenten vanwege financiële tekorten hun gebouw verhuren voor popconcerten en andere nevenactiviteiten. "Hekken en banken worden eruit gesloopt, zodat het makkelijker wordt om ook concerten in de kerk te geven. Veel kerkbestuurders zijn zich er niet van bewust dat ze goud in handen hebben, en dus gaan ze soms tekeer als een olifant in een porseleinkast."

"Je kunt eeuwen van geschiedenis aflezen aan de interieurs van kerken. Het zegt iets over maatschappelijke verhoudingen, economische omstandigheden, maar ook over het denken over leven en dood", legt Kroesen uit. Als voorbeeld noemt hij het middenpad in de oude kerken. "Vaak ligt het daar vol grafzerken. De teksten die daarop te lezen zijn, laten iets zien van het denken over leven en dood en de hoop op een hiernamaals. Vaak staan op zo’n grafzerk ook familiewapens, om te laten zien van welk geslacht de overledene afstamde. Daar zat soms veel bluf bij, maar juist dat geeft ons ook inzicht in de sociale verhoudingen van die tijd."

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons