Het nieuwe Liedboek in proeftijd

Gemeenten mogen nieuw Liedboek beoordelen

in Christelijk Nieuws

De inhoud van het nieuwe Liedboek sluit aan bij de psalmen en het oude Liedboek en bevat daarnaast nieuwe liederen. Daarom is het advies van het synodebestuur om de bundel de komende vijf jaar vrij te geven, zodat gemeenten het kunnen beoordelen of het geschikt is voor in de kerk.

Daarnaast is het nieuwe Liedboek 'waardevol'. Dat stellen deskundigen die namens de Protestantse Kerk hebben toegezien op het ontstaan van het nieuwe Liedboek in een rapport.

Volgens woordvoeder Jan-Gerd Heetderks is het niet vreemd om de bundel ter beoordeling aan de gemeente te geven. Volgens Heetderks beoordeelt het moderamen op basis van gesprekken met onder andere de supervisors of het bestuurlijk proces goed is verlopen. De gemeente beoordeelt de inhoud. De verwachting is dat het aantal liederen dat jongeren aanspreekt lager zal zijn dan vooraf wenselijk was.

Over vijf jaar zal de synode - op basis van de reacties - officieel moeten beslissen of het nieuwe Liedboek bruikbaar is voor de Protestantse Kerk.


Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons