‘Hart van Pasen’ geeft creatieve uitleg van het paasfeest

Schrijfster Lisette van de Heg over het verhaal van 'De Kunstenaar'

in Geloven

Terwijl ze wakker ligt rond half zes 's ochtends doet schrijfster Lisette van de Heg een schietgebedje, omdat de deadline nu wel erg dichtbij komt. Ze heeft al twee dagen "verknald" in haar zoektocht naar een passend verhaal voor 'Hart voor Pasen'; een landelijke actie om de betekenis van Pasen dichterbij de Nederlander te brengen. Die ochtend schiet haar plotseling het woord 'kunstenaar' te binnen. Eerst wil ze zich nog omdraaien en verder slapen, maar "je vraagt iets en je krijgt iets. Dan moet je er ook mee aan de slag."

Binnen een half uur staat het grootste deel van het verhaal op papier. Nu, een paar maanden later, kunnen kerken, scholen en groepen het DVD-boek 'De Kunstenaar' voor een laag bedrag kopen. Voor zichzelf of om uit te delen aan mensen die minder bekend zijn met het paasverhaal. De actie is zo opgezet dat ook mensen die niets van Pasen weten, op een creatieve manier de betekenis van dit bijzondere feest kunnen ontdekken. Onder andere met het speelse sprookje van Lisette over een "dorp waar niet geruzied, maar ook niet bemind wordt. Tot er een vreemdeling arriveert die met zijn kunstwerk leven brengt. Het hele dorp geniet tot een van de bewoners een fatale fout maakt. Kan de creatie van de kunstenaar hersteld worden?"

Kijk om je heen
Opvallend detail in het sprookje is dat de dorpsbewoners de kunstenaar niet meer aanspreken op het moment dat hij terugkeert in het dorp na de fatale fout. Als de kunstenaar zijn leven geeft om zijn kunstwerk weer tot leven te brengen, zijn de dorpsbewoners blij. Maar ze lijken zich de kunstenaar niet te herinneren - op een klein meisje en de slager na. Waarom? "Kijk om je heen, zou ik hier mee willen zeggen," legt Lisette uit. "Net zoals de Emmaüsgangers hebben we soms niet in de gaten wat voor offer er is gebracht. Maar het kleine meisje ziet het wel, want als je het wil zien, dan zie je het ook."

Naast het verhaal bevat het DVD-boek van Hart van Pasen de film 'Road to Emmaus'. Het project is geïllustreerd door kunstenares Wilma Veen. Klik hier voor de uitleg van het schilderij.

Ga naar de website van Hart van Pasen om het DVD-boek te bestellen.

Meer informatie over Lisette van de Heg.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons