Caphri-directeur Van Schayck treedt af

Veel negatieve media-aandacht na uitspraken in EO-filmpje over 'beenverlenging'

in Geloven

Prof. Onno van Schayck treedt af als directeur van onderzoeksinstituut Caphri, na de opschudding in de media over een EO-filmpje waarin hij verklaart een wonder te hebben meegemaakt bij een spontane beengroei na gebed. Dat heeft Observant, het weekblad van de Universiteit Maastricht, donderdag gemeld.

Van Schayck schrijft in een verklaring dat hij aftreedt “vanwege de media-aandacht in de afgelopen weken rondom mijn persoon. Ik wil voorkomen dat onze school mogelijk hierdoor schade lijdt.” Onderzoeksinstituut Caphri beweegt zich op het terrein van de eerstelijnsgezondheidszorg (gezondheidszorg zonder verwijzing, zoals huisarts, red.) en preventie.

Onomstotelijk
De uitspraken van Van Schayck verschenen recent in media als Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant naar aanleiding van een Zin in Wetenschap-filmpje van de EO en ForumC. Daarin vertelt hij dat hij "God direct zag optreden" toen hij een been spontaan zag aangroeien na gebed. Het feit zou “onomstotelijk” zijn geweest, er waren zelfs röntgenfoto’s van gemaakt. Die foto’s kon hij desgevraagd niet tonen, omdat het allemaal "meer dan 25 jaar geleden was gebeurd".

Persoonlijke overwegingen
Van Schayck werd in 2003 benoemd in tweehoofdige directie van Caphri. Vier jaar geleden werd hij enige directeur van het onderzoeksinstituut. Van Schayck zegt dat 'persoonlijke overwegingen' ook een rol hebben gespeeld bij zijn besluit om te stoppen, maar wil dat niet toelichten.


Lees ook: Observant

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons