BLOG | Wil je meer of minder twijfelen?

Blog van Reinier Sonneveld

Soms is het goed wat meer te twijfelen in je geloof. Bijvoorbeeld als er iets in je geloof niet klopt. En soms is het goed wat zekerder te zijn in geloof. Bijvoorbeeld als je voor een grote uitdaging staat. Hieronder twee keer tien vragen om je uit te dagen.

10 vragen om minder zeker te geloven (en iets nieuws te vinden)

Weet je echt zo zeker dat…

…de God in wie je gelooft, echt God is en niet een godsbeeld?

…de antwoorden die je ervaart, echt van God komen en niet uit jezelf of je omgeving?

…je gelooft om God zelf en niet alleen omdat je daar voordelen bij hebt?

…je niet gelooft omdat je omgeving gelooft?

…als je God dankt, er niet een alternatieve geschiedenis is waarin je het beter hebt?

…je zekerheid je niet in slaap sust en daarom God tegenwerkt?

…niet vooral gelooft omdat je je dan beter kunt voelen dan anderen?

…er nergens een mooier en waarder geloof te vinden is?

…de Bijbel op al je belangrijke vragen antwoord geeft?

…je iets over God te weten kunnen komen?

10 vragen om minder zeker te twijfelen (en iets nieuws te vinden)

Weet je echt zo zeker dat…

…de God met wie je moeite hebt, echt de God is waarin christenen geloven?

…je twijfel je geloof verzwakt en niet uiteindelijk zal versterken?

…je twijfelt om het geloof zelf en niet alleen omdat je voordelen bij die twijfel hebt?

…je twijfelt omdat je identificatiefiguren twijfelen of niet geloven?

…als je God aanklaagt, er een alternatieve geschiedenis is waarin je het beter hebt?

…je twijfel je wakker schudt en daarom van God kan komen?

…je niet vooral het geloof wegduwt omdat je je dan minder voelt falen?

…je elders iets mooiers en waarders zult vinden?

…conclusies vanuit de wetenschap en je verstand veel zeggen over God?

…je weinig over God te weten kunt komen?

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons